Baranie Hody 2017

  • hrce2017-vitaz

  •  2-členné družstvá sa môžu prihlásiť do súťaže vo varení baraních hŕč do stredy – 9.8.2017, do 17.00 hod. na obecnom úrade p. Sanitrovej osobne alebo na telef. číslo 048/4181894.

    Prezentácia súťažiacich prebieha 12.8.2017 v záhrade Hostinca u Davčíkov od 6.00 do 8.00 hod.(p. Hanuska a p. Kordík), kde im bude pridelený 1 stôl a 2 lavice.

    Súťažné taniere sa odovzdávajú v stane OcÚ p.Hôrčikovej v čase od 11.00 do 12.00!

  • 12.8.2107 Jasenie

(KST) Výstup na Slavkovský štít

Dňa 5.8.2017 sa uskutočnil výstup na Slavkovský štít.

Previous Image
Next Image

Rozprávkový les 2017

Cesta rozprávkovým lesom 27.5.2017

Previous Image
Next Image

(KST) Čierny diel

Výstup na Čierny diel, organizovaný turistickým klubom KST Jasenie, ktorý sa uskutočnil dňa 6.5.2017

Previous Image
Next Image

 

(KST) Fotky Sviniarka

Dňa 26.3.2017 sa uskutočnil prechod Jasenie – Sviniarka.

Previous Image
Next Image

Turistický kalendár 2017

Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November

MAREC 2017

26.3. : Jasenie – Sviniarka
zodp.: Kubacký

APRÍL 2017

22.4. : Podbrezová – Hrb – Predajná
zodp.: Makovič

MÁJ 2017

6.5. : Jasenie – Čierny Diel
zodp.: Cencerová

27.5. : MDD – Cesta rozprávkovým lesom
zodp.: Pravotiaková, Kubacký

JÚN 2017

10.6. : Výstup na Chabenec (15. ročník)
zodp.: Pravotiaková

17.6. : Športový deň
zodp.: Kubacký, Pravotiak

JÚL 2017

8.7. : Výstup na Poludnicu (zo Závažnej Poruby)
zodp.: Cencerová

22.7. : Betliar, Ochtinská aragonitová jaskyňa
zodp.: Kordíková

AUGUST 2017

5.8. : Slavkovský štít
zodp.: Pravotiak

29.8. : Cyklotúra SNP
zodp.: Kubacká

SEPTEMBER 2017

9.9. : Vrátna – Veľký Kriváň
zodp.: Cencerová

30.9. : Ďumbier
zodp.: Sanitra

OKTÓBER 2017

14.10. : Valaská – Dedečkova chata
zodp.: Marčok

NOVEMBER 2017

4.11. : Chata Vilma
zodp.: Kubišová

25.11. : Zábava – Ukončenie sezóny
zodp.: Výbor KST

Horehronské podujatia

Aktuálne akcie:

Zobraziť na celú obrazovku

Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December

JANUÁR 2015

KRNOHY
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach o Slovenský pohár
Miesto konania: Heľpa
Termín: 10. januára 2015
Informácie: www.krne.sk

KRNOHY
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach o Slovenský pohár
Miesto konania: Mýto pod Ďumbierom
Termín: 17. januára 2015
Informácie: www.krne.sk

ŠUMNÁ STOPA
2. ročník podujatia pre nadšencov bežeckého lyžovania
Miesto konania: Šumiac
Termín: 17. januára 2015
Informácie: Obecný úrad Šumiac, tel. č. + 421-48-6181 318, + 421-48- 6181 390
e-mail: obecnyurad@sumiac.sk

POCHOD VĎAKY PO STOPÁCH OSLOBODITEĽOV
38. ročník turisticko-lyžiarskeho pochodu  z Čierneho Balogu do Brezna pri príležitosti oslobodenia Brezna
Miesto konania: Čierny Balog – Brezno
Termín konania: 17. januára 2015
Informácie: Klub Martina Rázusa Maroško, Ing. Milan Kováčik, +421 48 – 6112098, 0905 474305

O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTKY OBCE
22. ročník volejbalového turnaja neregistrovaných hráčov za účasti družstiev z Braväcova, Brezna, Polomky, Revúcej, Závadky nad Hronom a domácej Pohorelej
Miesto konania: Pohorelá
Termín: 24. januára 2015
Informácie: Ján Pompura, tel. č. +421- 902 974 412, e-mail: pompura.jan@gmail.com

KRNOHY
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach o Slovenský pohár
Miesto konania: Beňuš
Termín: 31. januára 2015, Informácie: www.krne.sk

FEBRUÁR 2015

POCHOD NA LYŽIACH
Lyžiarskeho pochod  Veporskými vrchmi pri príležitosti oslobodenia obce Čierny Balog
Miesto konania: Čierny Balog
Termín konania: 1. februára 2015
Informácie: Obec Čierny Balog, tel. č. +421 – 48 – 6304310, e-mail: kultura@ciernybalog.sk

IBU POHÁR V ZIMNOM BIATLONE
Medzinárodné preteky v zimnom biatlone
Miesto konania: Osrblie
Termín: 6. – 8. február  2015
Informácie: Slovenský zväz biatlonu, tel. č. +421- 48 – 414 4776, www.biathlon.sk

VEĽKÁ CENA JASIENKA
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach – krnohoch
Miesto konania: Brezno – Jasienok
Termín: 7. februára 2015
Informácie: www.krne.sk

UŽ SA FAŠIANG KRÁTI
20. ročník fašiangového folklórneho festivalu, v programe je jarmok ľudových výrobkov, pochôdzky bursovníkov, posedenie pri heligónke, pochovávanie basy “ – veselá rozlúčka so zábavou
Miesto konania: Čierny Balog
Termín: 13. – 15. februára 2015
Informácie: Obec Čierny Balog, tel. č. +421 – 48 – 6304310, e-mail: kultura@ciernybalog.sk

KRNOHY
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach o Slovenský pohár
Miesto konania: Šumiac
Termín: 21. februára 2015
Informácie: www.krne.sk

VALAŠTIANSKY FAŠIANG
Tradičný fašiangový sprievod masiek spojený s pochovaním basy
Miesto konania: Valaská
Termín: 14. – 15. februára 2015
Informácie: Obecný úrad Valaská, p. Králiková  tel. č. +421– 48 – 671 1509,
e-mail: kultura@valaska.sk

FAŠIANGY TURÍCE
Fašiangový sprievod obcou, prašenie šišiek, fánok, vystúpenie FS Zavačan, DSF Zavačanik, pochovávanie basy
Miesto konania: Závadka nad Hronom
Termín: február 2015
Informácie: Obec Závadka nad Hronom, tel.: 048/61 83 104, kultura.obuzavadka@mail.t-com.sk BEH ZA ZDRAVÍM – MEMORIÁL V. H. KURTHU
15. ročník pretekov v behu na lyžiach
Miesto konania: Lom nad Rimavicou
Termín: 21. februára 2015
Informácie: Obecný úrad Lom n/Rimavicou, tel. č. 0910 999230
kubisludo@gmail.com

KRNOHY
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach o Slovenský pohár
Miesto konania: Zbojská
Termín: 27. – 28. februára 2015
Informácie: www.krne.sk

PO STOPÁCH G. K. ZECHENTERA LASKOMERSKÉHO
6. ročník turisticko – lyžiarskeho pochodu
Termín konania: 28. februára 2015
Informácie: Klub Martina Rázusa Maroško, Ing. Milan Kováčik, +421– 48 – 6112098

 MAREC 2015

KRNOHY
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach o Slovenský pohár
Miesto konania: Polomka
Termín: 7. marca 2015
Informácie: www.krne.sk

BEH ULICAMI JASENIA
7. ročník podujatia pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce
Miesto konania: Jasenie
Termín: 21. marec 2015, 10:00
Informácie: Obecný úrad Jasenie, e-mail: obec@jasenie.sk
+421- 48 – 6192123, 6192546; Jozef Babka,0902709069

MY SME MALÍ DIVADELNÍCI
Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, detského divadla a divadla dospelých hrajúcich pre deti
Miesto konania: Slovenská Ľupča
Termín: 25. – 26. marca 2015
Informácie: Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica, tel. č. +421 48  4125206
e-mail: sosbb@sosbb.sk

MORENA, MORENA
Tradičné ľudové zvyky spojené s vynášaním Moreny
Miesto konania: Brezno – námestie
Termín: 29. marca 2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č.: +421-48-611 15 34, 611 21 08

BEH OSLOBODENIA OBCE DOLNÁ LEHOTA
Tradičný beh pre všetkých ulicami obce
Miesto konania: Dolná Lehota
Termín: marec 2015
Informácie: : Obecný úrad Dolná Lehota, tel. č.: +421-48-617 9237, dolnalehota@zoznam.sk

APRÍL 2015

ĎUMBIERFEST
Multimediálny festival horských filmov, koncerty
Miesto konania:  Bombura klub
Termín: 17. – 18. apríla 2015
Informácie: Marian Pavúk, tel. č. +421-905 347 415, e-mail: klub@bombura.sk

DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
Súťažná prehliadka choreografií detských folklórnych súborov okresu Brezno
Miesto konania: Polomka, kultúrny dom
Termín: 19. apríla 2015
Informácie: Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica,
tel. č. +421 48  4125206, e-mail: sosbb@sosbb.sk

SLÁVNOSŤ SV. JURAJA
17. ročník ľudovej slávnosti spojenou so symbolickým odovzdaním kľúčov od nízkotatranských dolín a začiatok nového poľnohospodárskeho roku – slávnostná omša v kostole sv. Juraja v Lopeji, alegorický sprievod v dobových a ľudových kostýmoch, kultúrny program, tradičný ľudový jarmok
Miesto konania: Podbrezová, Lopej
Termín: 26.apríla 2015
Informácie: Obecný úrad Podbrezová – časť Lopej, tel. č. +421 – 48 – 617 1964,617 1497
podbrezova@stonline.sk

HOREHRONSKÁ VALAŠKA
52. ročník súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru okresu Brezno
Miesto konania: Telgárt
Termín: 26. apríla 2015
Informácie: Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica,
tel. č. +421 48  4125206, e-mail: sosbb@sosbb.sk STAVIAME MY MÁJE
Tradičná ľudová slávnosť
Miesto konania: Brezno – námestie
Termín: 30. apríla 2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č.: +421-48-611 15 34, 611 21 08

DOLNOLEHOTSKÁ HELIGÓNKA
Posedenie pri gombíkovej harmonike
Miesto konania: Kultúrny dom Dolná Lehota
Termín: apríl 2015
Informácie: Obecný úrad Dolná Lehota, tel. č.: +421-48-617 9237, dolnalehota@zoznam.sk

MÁJ 2015

OTVORENIE 13. SEZÓNY LESNÍCKEHO SKANZENU
Slávnostné otvorenie sezóny vydrovského skanzenu
Miesto konania: Čierny Balog – Vydrovo
Termín: 1. mája 2015
Informácie: Lesy SR š.p., OZ Čierny Balog, 0918 333401, www.lesy.sk, skanzen@lesy.sk

OTVORENIE SEZÓNY ČIERNOHRONSKEJ ŽELEZNICE
Začiatok sezóny na Čiernohronskej železnici v Čiernom Balogu, zábavný program
Miesto konania: Čierny Balog
Termín: 1. mája 2015
Informácie: Čiernohronská železnička, tel. č. +421 – 48 – 619 1500
e-mail: jazda.vlakom.chz@isternet.sk

COUNTRY ZA STODOLOU
24. ročník medzinárodného festivalu country hudby a tancov
Miesto konania: Čierny Balog – Vydrovo
Termín: 2. mája 2015
Informácie: Ondrej Paciga, tel. č. +421 – 48 – 611 73 60, 0904 946 137
e-mail: vodopad@vodopad.sk, www.vodopad.sk

VÝSTUP NA ĎUMBIER
45. ročník turistického pochodu z Brezna na Ďumbier
Miesto konania: Brezno, Ďumbier
Termín: 9. mája 2015
Informácie: Klub slovenských turistov Brezno,  tel. č.:  +421 – 048-611 3327,+421 – 907 089 250

MÍĽA PRE MAMU
Zábavné rodinné popoludnie
Miesto konania: Brezno, námestie
Termín: 9.mája 2015
Informácie: Materské centrum Slniečko, p. Medveďová

DNI OBCE ZÁVADKA NAD HRONOM
Slávnosti spojené so 403. výročím prvej písomnej zmienky o obci
Miesto konania: Závadka na Hronom
Termín konania: 15. – 17.máj 2015
Informácie: Obecný úrad Závadka nad Hronom, tel. č. +421 – 48 – 618 3179

ČIPKÁRSKÔ
17. ročník  súťaže vo varení čipkárskeho guľáša
Miesto konania: Brusno
Termín: 23. mája  2015
Informácie: Obecný úrad Brusno, tel.: +421 48 419 44 23, Tel.: +42148419 44 24
e-mail: obecbrusno@stonline.sk

TURÍČNY JARMOK
Remeselnícky jarmok, vystúpenia folklórnych súborov, sprievod
Miesto konania:  Slovenská Ľupča
Termín konania: 23.mája  2015
Informácie:+421 48 472 32 10
e-mail: obecsl@slovenskalupca.sk, web: www.slovenskalupca.sk

DNI MESTA BREZNA
Kultúrno-spoločenské, športové a zábavné podujatia pri príležitosti osláv historických výročí mesta
Miesto konania: Brezno, námestie
Termín: 28.-30. mája 2015
Informácie: TIK, tel. č. +421-48-611 4221, 28 61 365
e-mail: tik@brezno.sk, tik.brezno@gmail.com
Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 48-611 1534, 611 2108, e-mail: janka.tajbosova.msks@brezno.sk

BOMBUROVA ŠABĽA
20. ročník medzinárodnej súťaže a výstavy kresleného humoru a satiry na tému „Deti a mládež tretieho tisícročia“
Miesto konania: Brezno, synagóga
Termín konania: 30.máj – 12. jún 2015
Informácie: Daniel Rakyta, tel. č. +421 – 48 – 611 3412, P. Zifčák, tel. č. +421 – 48 – 611 5585

KOLOVRÁTOK
16. ročník detského folklórneho festivalu
Miesto konania: Heľpa
Termín: 31. mája 2015
Informácie: Obecný úrad Heľpa, tel. č. +421 – 48 – 6700942
e-mail: kemkova@helpa.sk

JÚN 2015

JARNÝ LESNÝ BEH
3. ročník podujatia pre nadšencov behu
Miesto konania: Michalová
Termín: 6. júna 2015
Informácie: Obecný úrad Michalová, tel. č. : 0486189911,0486199157
e – mail : oumichalova@michalova.sk , www.michalova.sk

FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
44. ročník festivalu malých aj veľkých dychových orchestrov s medzinárodnou účasťou
Miesto konania: Valaská
Termín: 6. júna 2015
Informácie: Obecný úrad Valaská , tel. č. +421 – 48 – 671 15 00,
e-mail: kultura@valaska.sk, Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
tel. č. +421 – 48- 412 52 06, 415 35 91, e-mail: sosbb@sosbb.sk

JAZDA A  VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKLOV JAWA 250 „PÉRÁK“
5. ročník zrazu motocyklov Jawa a spoločná jazda v okolí
Miesto konania: Brezno námestie
Termín: 6.jún 2015
Informácie: Veterán klub Banská Bystrica, Brečka Branislav 0905 408 789
www.oldtimer-ahv.sk, breckam@stonline.sk

OKRESNÁ PRELIADKA SPEVÁCKYCH SKUPÍN A SENIOROV OKRESU
Spevácka prehliadka
Miesto konania: Kultúrny dom Hronec
Termín konania: 20.júna 2015
Informácie: +421 48  671 04 01
e-mail: starostahronec@stonline.sk, web: www.hronec.sk

HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA
50. ročník regionálneho folklórneho festivalu s účasťou slovenských a zahraničných folklórnych súborov
Miesto konania: Heľpa , amfiteáter
Termín: 26. – 28. júna 2015
Informácie: Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
tel. č. +421 – 48- 412 52 06, 415 35 91, e-mail: sosbb@sosbb.sk

JÁNSKY GUĽÁŠ
Tradičná súťaž vo varení guľášu, jánska vatra
Miesto konania: Hronec
Termín konania:.27.júna 2015
Informácie: +421 48  671 04 01
e-mail: starostahronec@stonline.sk, web: www.hronec.sk

MAJSTROVSTVÁ POHORELEJ A SVETA V KOSENÍ
21. ročník súťaže v ručnom kosení trávy v tradičných krojoch
Miesto konania: Pohorelá
Termín konania: jún 2015
Informácie: Obecný úrad Pohorelá, tel. č. +421 – 48 – 619 61 02, +421 915242415
e-mail: obec@pohorela.sk, lukas.janoska@gmail.com

KOSENIE MUOCIKOVEJ LÚKY
Majstrovstvá Horehronia v kosení spojené so slávnostným zapálením Jánskej vatry
Miesto konania: Brezno, Zadné Halny
Termín konania: jún 2015
Informácie: Občianske združenia Jasienok, p. Duhan tel.č.:+421-905 606 344

OSLAVY SV. FLORÍÁNA
Oslavy výročia Dobrovoľného hasičského zboru a patróna hasičov
Miesto konania: Bystrá
Termín: jún 2015
Informácie: Obecný úrad tel. č. +421 – 48 – 6195 380, e-mail: obecbystra@stonline.sk

SPLAV NETRADIČNÝCH PLAVIDIEL
Splavovanie Hrona na netradičných plavidlách
Miesto konania: Valaská, zraz v Brezne pod mostom pri železničnej stanici
Termín: jún 2015
Informácie: 0905 717 314

VÝSTUP NA CHABENEC
13. ročník tradičného turistického pochodu
Miesto konania: Jasenie
Termín: jún 2015
Informácie: Obecný úrad Jasenie, +421- 48 – 6192123, 6192546, 0905910093,
e-mail: obec@jasenie.sk

JÚL 2015

DEŇ STROMU
14. ročník podujatia v lesníckom skanzene, ktorého súčasťou sú rôzne lesnícke hry,
vystúpenia folklórnych skupín, jarmok ľudových výrobkov
Miesto konania: Čierny Balog – Vydrovo
Termín: 11. júla 2015
Informácie: tel. č. +421 – 48 – 619 17 16, e-mail: lesycb@lesy.sk

PREMIETAJ AJ TY
Premietanie dokumentárnych filmov z medzinárodného filmového festivalu JEDEN SVET
Miesto konania: Brezno, Synagóga
Termín: júl 2015
Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421-48-611 1534, 611 2108
e-mail: janka.tajbosova.msks@brezno.sk STRETNUTIE KRESŤANSKO – DEMOKRATICKEJ MLÁDEŽE
Celoslovenské stretnutie kresťanskej mládeže spojené s výstupom na Ďumbier
Miesto konania: Mýto pod Ďumbierom
Termín: 17.-19. júl 2015
Informácie: Marek Degro
e-mail: marek.degro@gmail.com

OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU
21. ročník festivalu ľudového a chrámového spevu
Miesto konania: Telgárt
Termín: 18. – 19. júla 2015
Informácie: Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica, tel. č. +421 – 48 – 412 52 06
e-mail: sosbb@sosbb.sk

PALACINKOVÝ ANNABÁL
Súťaž v pečení palaciniek
Miesto konania: Hronec
Termín konania: 25.júla 2015
Informácie: +421 48  671 04 01
e-mail: starostahronec@stonline.sk, web: www.hronec.sk

13. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PRETEKOCH MALOTRAKTOROV
Preteky malotraktorov, súčasťou je vystúpenie folklórnych súborov, výstava a predaj poľnohospodárskych a lesníckych strojov
Miesto konania: Lom nad Rimavicou
Termín: 25.júla 2015
Informácie: Obecný úrad Lom nad Rimavicou , tel. č. +421 – 48 – 618 00 02
e-mail: kubisludo@gmail.com

DNI OBCE
Oslavy 452. výročia prvej písomnej zmienky
Miesto konania: Bystrá
Termín: júl 2015
Informácie: Obecný úrad Bystrá +421 48  619 53 80
e-mail: obecbystra@stonline.sk, www.bystra.sk

FOLKLÓRNY FESTIVAL NA BIELYCH HANDĽOCH
15. ročník folklórneho festivalu
Miesto konania: Braväcovo, amfiteáter
Termín:. júl 2015
Informácie: Bielohandeľské kultúrne združenie Bukovinka , p. Vrbovský +421 – 914 277 932

O PUTOVNÝ POHÁR MICHALA OCEĽA
8. ročník nočnej hasičskej súťaže, III. ročník memoriálu Michala Oceľa
Miesto konania: Polomka
Termín: júl 2015
Informácie: obec Polomka, p. Ďurčenková, tel.:+421-48-6193190, e-mail: starosta@polomka.sk

DEŇ OBCE
Turnaj O pohár starostu obce v malom futbale, súťaže pre deti , vystúpenia hudobníkov a spevákov, spoločenská zábava
Miesto konania: Mýto pod Ďumbierom
Termín: júl 2015
Informácie: Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom, p. Švantner, tel. č.:+421- 048-619 51 06
e-mail: ocumytopd@stonline.sk

VATRA ZVRCHOVANOSTI
Podujatia pri príležitosti 23. výročia vyhlásenia zvrchovanosti SR, zapálenie vatry zvrchovanosti
Miesto konania: Šumiac
Termín: júl 2015
Informácie: Obecný úrad Šumiac, tel. č. +421 – 48 – 618 13 18,
e-mail: obusumiac@stonline.sk

AUGUST 2015

JASENSKÉ BARANIE HODY
Súťaž vo varení baraních hŕč
Miesto konania: Jasenie
Termín: 8. augusta 2015
Informácie: Obecný úrad Jasenie, e-mail: obec@jasenie.sk, +421- 48 – 619 22 26

ČUČORIEDKOVÝ DEŇ
Súťaž o najlepší čučoriedkový koláč
Miesto konania: Telgárt
Termín: 8. augusta 2015
Informácie: Obecný úrad , tel. č. +421 – 48 – 619 4600, obutelgart@stonline.com

DNI OBCE MICHALOVÁ
Kultúrno –  športové podujatie
Miesto konania: Michalová
Termín konania: 14. – 16. augusta 2015
Informácie: Obecný úrad Michalová,  +421 – 48 – 619 91 57
oumichalova@stonline.sk

HUCULSKÁ STEZKA
Hry s koníkmi v prírode, preteky koní, hudba, zábavné podujatia, country bál
Miesto konania: Zbojská
Termín konania: august 2015
Informácie: tel. č. +421 – 910 418 788, www.zbojska.sk

BEH NOČNÝM BREZNOM
Športové podujatie
Termín konania: august 2015
Informácie: ZaBeR – združenie aktívnych Brezňanov, tel. č: +421-915 526 369
info@zaber.sk, www.zaber.sk

MEMORIÁL EDUARDA MAJERA
Súťaž dobrovoľných hasičských družstiev
Miesto konania: Jasenie
Termín konania: august 2015
Informácie: Obecný úrad Jasenie, +421- 48 – 619 22 26, 090591009
e-mail: obec@jasenie.sk

HUDBA POD ĎUMBIEROM
Vystúpenie amatérskych spevákov a skupin z Mýta pod Ďumbierom a okolia
Miesto konania: Mýto pod Ďumbierom
Termín konania: august 2015
Informácie: Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom e-mail: ou@mytopoddumbierom.sk
+421- 48 – 619 5106

DNI OBCE JARABÁ
Oslava 744. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Miesto konania: Jarabá
Termín konania: august 2015
Informácie: +421 48  619 51 12, e-mail: obecnyurad@jaraba.sk, www.jaraba.sk

PO STOPÁCH SNP
43. ročník turistického  pochodu na Klenovský Vepor
Miesto konania: Čierny Balog – Dobroč – Klenovský Vepor
Termín: august 2015
Informácie: Obecný úrad Čierny Balog , tel. č. +421 – 48 – 630 43 14

JÁNOŠÍKOVA SLZA
8. ročník turistického pochodu k studničke Jánošíkova slza – Klenovský Vepor
Termín konania: august 2015
Informácie: Klub Martina Rázusa Maroško, Ing. Milan Kováčik, +421 – 48 – 6112098

ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI
Divadelné predstavenie, vystúpenie folklórnych súborov, hry pre deti
Miesto konania: Zbojská
Termín konania: august 2015
Informácie: tel. č. +421 – 910 418 788, www.zbojska.sk

OSLAVY 71. VÝROČIA SNP
Položenie venca k pomníku padlých
Miesto konania: Krpáčovo – Čremné
Termín konania: august 2015

TERÉNNY PRETEK HUCULSKÝCH KONÍ
Preteky pre dospelých aj deti, tombola, zábavný program
Miesto konania: Brezno, areál BMT Lúčky
Termín konania: august 2015
Informácie: BMT Lúčky, Monika Auxtová, tel. č. 0908 213 127, monika.auxtova@gmail.com

JARMO
Preteky volských záprahov v disciplínach gazdovský, furmanský a silový pretek
Miesto konania: Sihla
Termín: august 2015
Informácie: Obecný úrad , tel. č. +421 – 48 – 618 00 70, obecsihla@gmail.com

PO STOPÁCH MARTINA RÁZUSA
14. ročník cykloturistického maratónu
Termín konania: august 2015
Informácie: Klub Martina Rázusa Maroško, Ing. Milan Kováčik, +421 – 48 – 6112098

WESTERN RIDING RODEO
Súťaže jazdcov a koní v amerických disciplínach, večer country zábava
Miesto konania: Polomka
Termín: august 2015
Informácie: Obecný úrad Polomka, p. Ďurčenková, tel.:+421-48-6193190
e-mail: polomka@stonline.sk

VÝSTUP NA VEĽKÝ BOK
Výstup na vrch Veľký Bok v Nízkych Tatrách s odchodom z Heľpy
Miesto konania: Heľpa
Termín: august 2015
Informácie: Obecný úrad Heľpa, tel. č. +421 – 48 – 618 6150
e-mail: ouhelpa@stonline.sk

FIDE OPEN POHORELÁ 2014
XIII. ročník šachového turnaja
Miesto konania: Pohorelá, základná škola
Termín: august 2015
Informácie: Obecný úrad Pohorelá, e-mail: obec@pohorela.sk
+421- 48 – 619 6102

PRECHOD ČERTOVOU ROKLINOU
8. ročník turistického pochodu
Miesto konania: Zbojská
Termín konania: august 2015
Informácie: Združenie turistov Podbrezová,  Mlynarčík Peter, tel. č.: +421-903 546 087
mlynarcik@ssosh.sk

SEPTEMBER 2015

BALOCKÝ BAČOVSKÝ DEŇ
Salašnícke tradície, ovčiarske zvyky a obyčaje na Horehroní, kultúrne vystúpenia
Miesto konania: Čierny Balog
Termín konania: 5. septembra 2015
Informácie: Obec Čierny Balog, tel. č. +421 – 48 – 6304310, e-mail: kultura@ciernybalog.sk

ROZLÚČKA S LETOM
Firemné hry, rodinné hry, súťaže a kultúrny program
Miesto konania:  okolie Brezna
Termín konania: 11. september 2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08,
e-mail: janka.tajbosova.msks@brezno.sk

BEŽÍM POMÁHAŤ
5. ročník športovo-charitatívnej akcie, ktorej výťažok bude prerozdelený pre detské a dospelácke
onkologické oddelenia v Banskej Bystrici
Miesto konania:  Čierny Balog
Termín konania: september 2015
Informácie: : Obec Čierny Balog, tel. č. +421 – 48 – 6304310, e-mail: kultura@ciernybalog.sk

DIVADELNÁ CHALUPKA
11. ročník inšpiratívneho divadelného festivalu s medzinárodnou účasťou
Miesto konania: Brezno, Dom kultúry, synagóga
Termín: 16. – 19. septembra 2015
Informácie: Gabriel Obernauer, tel. č. 0911 987 700, M. Krajčovič , tel. č. +421 – 48 – 412 52 06
e-mail: sosbb@sosbb.sk

O NAJCHUTNEJŠIU HARUĽU
10. ročník súťaže v pečení harule
Miesto konania: Valaská
Termín: september 2015
Informácie: Obecný úrad Valaská , tel. č. +421 – 48 – 671 15 00, e-mail: kultura@valaska.sk

CHÔDZA NA BACÚCHU
8. ročník medzinárodných chodeckých pretekov o cenu J. Pribilinca
Miesto konania: Bacúch
Termín konania : september 2015
Informácie:+421 48 618 83 01, e-mail: starosta@bacuch.sk, web: www.bacuch.eu

CLEMENTISOVOU CESTOU
Turistický prechod cez Burdu do Tisovca
Miesto konania: Pohorelá, Závadka nad Hronom
Termín: september 2015
Informácie: Obecný úrad Závadka nad Hronom, tel. č. +421 – 48 – 618 3179
obuzavadka@stonline.sk

MICHALSKÉ HODY
Varenie tradičných polhorských tľapkancov, vystúpenia folklórnych súborov, prehliadka heligonkárov, poďakovanie za úrodu v kostole sv. Michala spojené s výstavou Plody zeme, divadelná hra s ľudovou tematikou
Miesto konania: Pohronská Polhora
Termín: 25. – 27. septembra 2015
Informácie: Obecný úrad Pohronská Polhora , tel. č. +421 – 48 – 619 92 11,
e-mail: ocupolhora@stonline.sk

DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU
Organizované prehliadky historických objektov, hudobné podujatia, jarmok ľudových výrobkov pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu
Miesto konania:  Brezno, Mestský dom kultúry
Termín konania: 27. septembra 2015
Informácie: Turisticko-informačná kancelária, tel.č.: +421-48-6114221, tik@brezno.sk

HRADNÉ HUKY 2015
Medzinárodný festival stredovekej až súčasnej gajdošskej hudby
Miesto konania: nádvorie Hradu Slovenská Ľupča
Termín konania: september 2015
Informácie: Mgr. Simona Ihringová, tel. č.: +421-48-418 74 29, Mobil: 0911 580 164
ridzonova.simona@zelpo.sk

SPIEVA CELÁ POLHORA
5. ročník podujatia. Predstavia sa miestne folklórne  súbory, spevácke skupiny a aktívni občania obce
Miesto konania: Pohronská Polhora
Termín: 26. – 28. septembra 2015
Informácie: Obecný úrad Pohronská Polhora , tel. č. +421 – 48 – 619 92 11
e-mail: polhora@polhora.sk

OKTÓBER 2015

HOREHRONSKÉ SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO SPEVU
12. ročník festivalu speváckych zborov s medzinárodnou účasťou
Miesto konania:  Brezno
Termín konania: 1. – 4. október  2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08,
e-mail: janka.tajbosova.msks@brezno.sk

CHALUPKOVO BREZNO
Celoslovenská prehliadka záujmovej umeleckej činnosti učiteľov. 48. ročník
Miesto konania: Brezno
Termín konania: 9. – 11.  október 2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko , tel. č. +421 – 48 – 611 15 34 ,
e-mail: msksbrezno@stonline.sk

HOREHRONSKÉ JAZZOVÉ DNI
3. ročník jazzového festivalu
Miesto konania: Brezno, klub Bombura
Termín konania: október 2015
Informácie: Marian Pavúk, tel. č.:+421-905 347415, klub@bombura.sk

LOPEJSKÝ JARMOK
15. ročník tradičného jarmoku na námestí
Miesto konania: Lopej
Termín konania: október 2015
Informácie: Obecný úrad Podbrezová, tel. č. +421- 48- 617 1497, 617 1964, 6172816
e-mail: podbrezova@stonline.sk

VALAŠTIANSKA KULTÚRNA JESEŇ
Séria kultúrnych podujatí
Miesto konania: Valaská
Termín: október, november  2015
Informácie: Obecný úrad Valaská , tel. č. +421 – 48 – 671 15 00, e-mail: kultura@valaska.sk

NEZABÚDAJME NA TELGÁRT
Pripomenutie vypálenia obce počas SNP spojené s rekonštrukciou bojov
Miesto konania: Telgárt
Termín: október 2015
Informácie: Obecný úrad , tel. č. +421 – 48 – 619 4600, obutelgart@stonline.com

DOLNOLEHOTSKÁ PARÁDA
9. ročník folklórneho podujatia
Miesto konania: Dolná Lehota
Termín konania: október 2015
Informácie: Peter Ťažký, tel.č. +421- 0908 860 023, e-mail: tazkypeter@gmail.com

NOVEMBER 2015

PODSTAVEKOVA HELIGÓNKA
Festival heligonkárov z celého Slovenska, 15. ročník
Miesto konania: Brezno, Dom kultúry
Termín: 7. november 2015
Informácie: Peter Berčík, tel. č. +421 – 905 872958

DEŇ VETERÁNOV
Podujatie pri príležitosti skončenia prvej svetovej vojny a pamiatke obetí všetkých vojenských konfliktov
Miesto konania: Brezno, námestie
Termín: 11. november 2015
Informácie:  Jozef Schulz, tel. č.: +421-905 918492

KATARÍNSKE DNI V ČIERNOM BALOGU
14. ročník podujatia, prezentácia „handeľských“ talentov
Miesto konania: Čierny Balog
Termín: 20. – 22. novembra 2015
Informácie: Obecný úrad Čierny Balog , tel. č. +421 – 48 – 617 1332,
e-mail: ciernybalog@ciernybalog.sk

ONDREJSKÝ JARMOK
Tradičný 527. jarmok na námestí
Miesto konania: Brezno, námestie
Termín konania: november 2015
Informácie: Mestský úrad ,tel. č. +421 – 48 – 6306 287, TIK , tel. č. +421 – 48 – 611 42 21

PROJEKT 100
Pútavá prehliadka z klenotnice svetovej kinematografie
Miesto konania:  Brezno, kino Mostár
Termín konania: november – december  2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08,
e-mail: janka.tajbosova.msks@brezno.sk

KATARÍNSKY JARMOK
Jarmok ľudovo – remeselníckych  výrobkov, kvetín alebo sladkých maškŕt v podobe perníkov, trdelníkov či rôznych iných cukroviniek
Miesto konania: Závadka nad Hronom
Termín konania: november  2015
Informácie: Obecný úrad Závadka nad Hronom, tel. č.:+421- 48 618 31 04, e-mail:
kultura.obuzavadka@mail.t-com.sk

ADVENTNÉ NEDELE
Kultúrno – spoločenské stretnutia pri adventnom venci
Miesto konania: Brezno, námestie
Termín konania: november, december 2015 (29.11., 6. 12., 13.12, 20.12. 2015)
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08

DECEMBER 2015

PRÍCHOD MIKULÁŠA
Tradičné rozsvietenie vianočného stromčeka s kultúrnym programom na námestí
Miesto konania: Brezno
Termín konania: 4. december 2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08

ADVENTNÉ NEDELE
Kultúrno – spoločenské stretnutia pri adventnom venci
Miesto konania: Brezno, námestie
Termín konania: november, december 2015 (29.11., 6. 12., 13.12, 20.12. 2015)
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08

ĽUDOVÝ BETLEHEM
Prezentácia veľkorozmerného dreveného betlehemu z dielne regionálnych rezbárov
Termín: 6. decembra 2015 – 6. januára 2016
Informácie: Turisticko-informačná kancelária Brezno, tel.:+421-48-6114221, 0911 410555
e-mail: tik@brezno.sk

ZABÍJAČKA NA ZBOJNÍCKOM DVORE
6. nadregionálne majstrovstvá v zabíjačke
Miesto konania: Salaš Zbojská
Termín: 5.decembra 2015
Informácie: +421 910 190 949,
www.zbojska.sk

PASTIERSKE HRY VIANOČNÉ
Vianočná atmosféra s betlehemcami.
Miesto konania: Lom nad Rimavicou
Termín konania: 30. decembra 2015
Informácie: Obecný úrad Lom nad Rimavicou, tel. č. +421- 48- 6180002,
e-mail: lom.nad.rimavicou.obec@zoznam.sk

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA VEĽKÚ VÁPENICU
30. ročník zimného výstupu na vrch Nízkych Tatier
Miesto konania: Heľpa
Termín: 31. december 2015
Informácie: Obecný úrad Heľpa, tel. č. +421 – 48 – 618 6004,
e-mail: ouhelpa@stonline.sk

SILVESTROVSKÝ BEH
Tradičný koncoročný beh ulicami obce
Miesto konania: Michalová
Termín: 31. decembra 2015
Informácie: Obec Michalová, +421 – 48 – 619 91 57
aoumichalova@michalova.sk, www.michalova.sk

ČARO A KRÁSA VIANOC
Výstava vianočných ozdôb, ľudovoumeleckých výrobkov a darčekových predmetov spojená s predajom
Miesto konania: Brezno, Horehronské múzeum
Termín konania: december 2015
Informácie: Horehronské múzeum, tel.: +421 48 6112453, fax: +421 48 6114633
muzeumbrezno@stonline.sk, www.horehronskemuzeum.sk

ŽIVÝ BETLEHEM
Divadelné stvárnenie biblického príbehu narodenia Ježiša Krista
Miesto konania: Valaská
Termín: december 2015
Informácie: Obecný úrad Valaská , tel. č. +421 – 48 – 671 15 00, e-mail: kultura@valaska.sk

KRAČUN  POD KRÁĽOVOU HOĽOU
Vianočný festival chrámových zborov a folklórnych skupín vianočné zvyky a betlehemci
Miesto konania: Šumiac, gréckokatolícky kostol
Termín: december 2015
Informácie: Obecný úrad Šumiac, tel. č. +421 – 48 – 618 1318, e-mail: obusumiac@stonline.sk

SILVESTROVSKÝ BEH
Tradičný koncoročný beh ulicami obce
Miesto konania: Michalová
Termín: 31. decembra 2015
Informácie: Obec Michalová, +421 – 48 – 619 91 57
aoumichalova@michalova.sk, www.michalova.sk

ČAS RADOSTI A VESELOSTI
Cyklus programov venovaných vianočným sviatkom
Miesto konania: Brezno – Mestský dom kultúry, námestie
Termín: december 2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08

OSRBLIANSKA MIKULÁŠSKA ZABÍJAČKA
5. ročník podujatia
Miesto konania: areál pred Obecným úradom Osrblie
Termín konania: december 2015
Informácie: +421 48  617 91 29
e-mail: osrblie@horehronie.eu, web: www.osrblie.sk

17. SLÁVNOSTNÝ ADVENTNO – BENEFIČNÝ KONCERT
Slovenský kresťanský spevokol KREDO VIRUJU, Chrámový zbor apoštola Pavla z Brezna
Miesto konania: Brezno
Termín konania: december 2015
Informácie: Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno a Vienal Brezno, MUDr. Ján Zachar 0915 992 546

FOLKOVÉ VIANOCE
Tradičný folkový podvečer so známymi umelcami
Miesto konania: Brezno, klub Bombura
Termín konania: december 2015
Informácie: Marian Pavúk, tel. č.:+421-905 347415, klub@bombura.sk

Čítaj viac