KST Sviniarka 2015

Fotky z akcie

29.03.2015

Previous Image
Next Image

Výsledky volieb

Novým starostom obce Jasenie pre funkčné obdobie 2014 – 2018 sa stáva:

Miroslava Pravotiaková, Ing.

 

Noví poslanci obecného zastupiteľstva:

 

Oficiálne výsledky:

Volebný poriadok

Komunálne voľby 2014

Volí sa v jeden deň, v sobotu 15. novembra 2014, od 7. do 20. hodiny na OÚ v Jasení.

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku). V obci Jasenie sa volí 9 (deväť) poslancov.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami  a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

Kandidáti 2014

Komunálne voľby sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014

 

Kandidáti na starostu obce Jasenie

Meno Vek Povolanie Politická príslušnosť
1 Michal Buda 63 Dôchodca Strana TIP
2 Pavel Jamriška 25 Zástupca vedúceho pracovníka Nezávislý kandidát s podporou strany SMER
3 Elena Kordíková 59 Starostka KDH
4 Barbora Mistríková, Mgr. 35 Špecialistka na enviromentálnu výchovu a vzdelávanie Nezávislá kandidátka
5 Miroslava Pravotiaková, Ing. 49 Obchodná manažérka Nezávislá kandidátka

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva

Meno Vek Povolanie Politická príslušnosť
1 Michal Buda 63 Dôchodca Strana TIP
2 Miroslav Cencer 33 IT správca Nezávislý kandidát s podporou strany SMER
3 Martin Cibula 42 Robotník Nazávislý kandidát
4 Ondrej Demeter, Ing. 39 Manažér Nezávislý kandidát
5 Jaroslav Halaj, Bc. 28 Študent KDH
6 Peter Hanuska 37 Technik KDH
7 Pavel Jamriška 25 Zástupca vedúceho pracovníka Nezávislý kandidát s podporou strany SMER
8 Jana Komorová, Ing. 39 Chemická inžinierka KDH
9 Marek Kordík, Ing. 27 Študent KDH
10 Filip Kvačkaj, Ing. 27 Podnikateľ Nezávislý kandidát
11 Monika Kvačkajová, Mgr. 29 Nezamestnaná Nezávislá kandidátka
12 Matúš Lupták, Bc. 22 Študent Nezávislý kandidát
13 Pavol Lupták 46 Lesník Nezávislý kandidát
14 Štefan Murín 29 Elektrikár KDH
15 Peter Pravotiak, Ing. 49 Vedúci prevádzky Nezávislý kandidát
16 Michal Sanitra 51 Majster Nezávislý kandidát
17 Ľubica Sylvestrová 34 Rodičovská dovolenka Nezávislá kandidátka s podporou strany SMER
18 Tomáš Šarina 46 Živnostník KDH
19 Peter Štulrajter 36 Vedúci Nezávislý kandidát
20 Dušan Tanáč 33 Technik Nezávislý kandidát
21 Monika Turčanová 38 Obchodný predajca KDH
22 Zuzana Varlová 39 Robotníčka KDH
23 Milan Vágner 35 Podnikateľ Nezávislý kandidát
24 Pavol Žilka, Ing. 45 Technik Nezávislý kandidát

Rocková Jasenica

Rockova Jasenica 2014Dňa 14.11.2014 o 19:30 sa uskutoční v sále PD Jasenie

2.ročník tradičného podujatia ROCKOVÁ JASENICA.

Vystupovať bude šesť kapiel v sále s pódiom pre 400 ľudí.

Vystúpia kapely:

  • KONFLIKT
  • PATALIA
  • EVERLONG pod vedením Adama Urbana HLAS ČESKO SLOVENSKA
  • 220V
  • BELY ŠERY
  • AVANTGARDA

Po koncertoch rockotéka-DJ Ivan.

Vstupné: 5 €

Na akcii bude zabezpečené kúrenie, rýchle občerstvenie, alko a nealko nápoje.

Pozývame všetkých nadšencov rockovej hudby.

História cirkvi v Jasení

Z histórie vývoja obce vieme, že v Jasení boli Nemci, ktorí sem prišli kvôli ťažbe zlata. Katolícka cirkev sa preto obávala, že sa v tomto kraji rýchlo rozšíri reformácia. Obec Jasenie podliehala panstvu Slovenská Ľupča a je známe, že čie panstvo, toho aj náboženstvo. Platilo heslo ”Koho je zem, toho je aj náboženstvo”. Poddaní teda museli vyznávať takú vieru, ako ich pán.

V roku 1754 bolo v Jasení 398 katolíkov, o sedem rokov neskôr ich bolo o 62 viac. V roku 1822 ich už bolo 711. Rok 1873 nám ponúka už presnejšie informácie, kedy katolíkov bolo 941, traja boli evanjelici a štyria židia.

V súčasnosti je v Jasení 983 osôb rímskokatolíckeho vyznania, čo predstavuje 88,08 % a 21 osôb evanjelického vyznania, čo predstavuje 1,88 %.

Zoznam kňazov pôsobiacich v Jasení

Jasenie sa v listinách spomína od roku 1424 ako Jeczene. Spočiatku patrilo pod farnosť Dubová ako jej filiálka, neskôr, keď vznikla farnosť v Predajnej, patrilo pod ňu, preto uvádzame zoznam kňazov, pôsobiacich vo farnosti Predajná (teda pôsobiacich aj v Jasení):

P. Mikuláš s magistrami Lambertom, Imrichom a Václavom zo Sch. P., 1673 – 1674,
P. František od sv. Štefana, Sch. P., 1674,
P. Šimon od sv. Františka, Sch. P, 1674 – 1676,
P. Valerián a conceptione B. M. V., Sch P., 1676,
P. Matúš od sv. Pantaleona, Sch. P., 1676 – 1677,
P. František , supreior z Brezna, Sch. P., 1677 – 1681,
Ján Sabadoš, 1684 – 1696,
Andrej Koriary, 1696 – 1705,
Andrej Koriary, 1709 – 1711,
Juraj Jozef Rozboril, 1711 – 1718,
Matej Raukay, 1718 – 1722,
Martin Szalóky, 1722 – 1736,
Matej Ferenčík, 1736 – 1747,
Samuel Kovalský, 1748 – 1757,
Matej Benčáth, 1757 – 1805,
Martin Kovalčík, 1805 – 1830,
Ján Rakovský de eadem, 1830 – 1831,
Jozef Mózor, 1831 – 1857,
Ignác Hančok, 1857,
Ján Prokša, 1857 – 1858,
Karol Mierka, 1858,
Karol Vozáry, 1859 – 1866,
Ján Lepiš, 1866,
Anton Cebecauer, 1867 – 1895,
Jozef Hyrošš, 1895 – 1916,
Koloman Senček, 1916 – 1919,
Vincent Puskailer, 1919 – 1920,
Ján Javorka, 1920 – 1924,
Jozef Šimuni, 1924 – 1925,
Eduard Majerský, 1925 – 1957,
Konštantín Kollár, 1957 – 1973,
Anton Šimunek, 1973 – 1978,
Ábel Šmondrk, 1978 – 1990,
Jozef Strapko, 1990 – 1992,
Ján Klimo, 1992 – 1993.

Od roku 1993 pôsobia vo farnosti Predajná, teda aj vo filiálke Jasenie Pallotíni – kňazi a bratia zo Spoločnosti katolíckeho apoštolátu (SAC):

o. Grzegorz Rydzewski SAC – farár, 1993 – 2001,
o. Jaroslav Buchholz SAC – kaplán, 1993 – 1994,
o. Adam Luba SAC – kaplán, 1996 – 1997,
o. Vojciech Kubrak SAC – kaplán, 1997 – 1999,
o. Piotr Lasota SAC – kaplán, 2000 – 2001,
o. Andrzej Pierwola SAC – farár, 2001 – 2003,
o. Leonard Lasota SAC – farár, 2003 – 2009,
o. Peter Klubert SAC – slovenský kaplán, 2003 – 2009,
o. Ján Robert Adamowicz SAC – kaplán, 2008 – 2012,
o. Peter Klubert SAC – slovenský farár, 2009 – 2011,
o. Arkadiusz Piekut SAC – farár, 2011 - ,
o. Krzysztof Zontek – kaplán, 2012 – 2014,
o. Adam Walczuk SAC – kaplán, 2015 – ,

Bratstvo živého ruženca – ŽIVÝ RUŽENEC

Bratstvo Živého ruženca vzniklo z iniciatívy Márie Paulíny Jaricot vo Francúzsku. Narodila sa v Lyone, kde žila od roku 1799 do roku 1862. So svojim bratom Fileasom snívala o misionárskej práci v pohanských krajinách. Neskôr sa jej brat stal kňazom a odišiel na misie. V listoch jej opisoval duchovné a materiálne potreby v misijných krajinách. Paulína zorganizovala peňažné zbierky, vytvorila malé skupiny, ktoré začali pomáhať misionárom. Spoznala hĺbku a silu modlitby ruženca, a tak na spôsob misijných skupín založila ružencové pätnástky, ktoré sa stali počiatkom skupiny Živého ruženca.

Bratstvo Živého ruženca v Jasení má desať ruží, z toho jedna ruža je mužská. Činnosť Bratstva koordinuje v súčasnosti pani Magdaléna Potančoková. Posledná reforma bratstva Živého ruženca prebehla v Roku ruženca, kedy sa jednotlivé pätnásťčlenné ruže podľa želania Jána Pavla II. rozšírili na dvadsaťčlenné – kvôli piatim novým Tajomstvám svetla.

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Kaplnka Povýšenia sv. Kríža

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej a kaplnka Povýšenia sv. Kríža sú kultúrnymi pamiatkami Slovenska. Informácie o nich sú uvedené v samostatnej sekcii Kultúrne dedičstvo.

Zdroj: písomný materiál obce

História obce

Prvá písomná zmienka o obci Jasenie sa datuje do roku 1424, kedy sa nazývala Jechene. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1455 je písomne doložený názov Jezen, z roku 1465 Jassena, z roku 1512 Jesene, z roku 1773 Jeszenye, z roku 1920 Jasená, z roku 1927 Jasenie. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Jecenye.

Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Zvolenskú župu; do roku 1960 pod okres Brezno, kraj Banská Bystrica; po roku 1960 pod okres Banská Bystrica, kraj Stredoslovenský.

Obdobie feudalizmu a kapitalizmu: Banská osada sa spomína v roku 1424. Patrila Ľupčianskemu panstvu. Banskobystrickí podnikatelia ťažili tu do 16. storočia drahé kovy, v 17. – 19. storočí pracoval v obci železliarsky hámor, patriaci Banskej komore, súčasť Hrončianskeho komplexu. Obyvatelia pracovali v miestnych podnikoch, furmančili a chovali ovce. V roku 1828 mala obec 102 domov a 785 obyvateľov. V 19. – 20. storočí bolo rozšírené čipkárstvo. V miestnej časti Kramlištie, ktorá vznikla v 18. storočí ako komorská osada, bola postavená v polovici 19. storočia skláreň, vyrábajúca tabuľové sklo (zanikla v roku 1904).

V rokoch 1923 – 1925 bola vybudovaná elektráreň. V katastri obce sa ťažila antimónová ruda spracovávaná vo Vajskovej. V miestnej časti Kramlištie pracovala parná píla.

Už pred SNP (Slovenským národným povstaním) pôsobili v Jasenianskej doline partizáni. Boli tu sklady streliva, sídlil tu Jegorovov štáb. Po ústupe povstania do hôr bol v Lomnistej doline vybudovaný zimný partizánsky tábor, v ktorom sídlil i HŠPH (Hlavný štáb partizánskeho hnutia). Vychádzala tu Pravda, vydávali sa letáky. Pri prechode cez Chabenec 10. 11. 1944 tu zahynul Ján Šverma a asi 100 ďalších partizánov. Obec bola vyznamenaná Radom SNP I. triedy, Radom Červenej hviezdy, Pamätnou medailou SNP. Obyvatelia pracovali väčšinou v priemyselných podnikoch v Podbrezovej, v Piesku a v Brezne.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

História vzniku a vývoja obce

Skutočnosť, že história obce Jasenie siaha hlboko do doby rímskej, dokazuje aj list PhDr. Ladislava Vrteľa z heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Citujeme: ”Lokalita dnešného Jasenia bola osídlená už v dobe rímskej, ako o tom svedčí doterajší archeologický výskum a nie je vylúčená kontinuita osídlenia tejto lokality až do novoveku. Hoci sa uvažuje o tom, že údaj z roku 1250 o akejsi osade Jechene sa vzťahuje práve na Jasenie na Pohroní, je isté, že najstarší nespochybniteľný údaj o stredovekej banskej osade Jasenie pochádza z listiny Žigmunda z roku 1424.”

V roku 1455 sa obec spomína pod názvom Jezen, z roku 1465 je doložený jej názov ako Jassena, v roku 1512 sa volala Jesene. Už od 15. storočia však prevládalo pomenovanie etymologicky odvodené od názvu stromu jaseň.

Osada patrila Ľupčianskemu panstvu. Každoročne muselo 20 koscov z Jasenia kosiť panské lúky. Jasenčania tiež rozvážali tehly po panstve, pomáhali v zámockej kuchyni a zámku platili nájomné vo výške 250 zlatých.

Jasenie bolo baníckou osadou, ťažilo sa tu zlato, čím osada pútala pozornosť. Táto ťažba bola intenzívna až do konca 16. storočia. V roku 1569 sa tu v tomto smere rozmohla podnikateľská aktivita podnikateľa Mehrwatdta. V 17. storočí dominuje už v obci hámorníctvo a železný hámor tu existuje aj dve nasledujúce storočia. Tento hámor bol pravdepodobne na Kramliští, ktoré sa spomína ako komorská osada. Názov Kramlištie je odvodený z kramlí, ktoré sa tu vyrábali. V 19. storočí tu pracoval železiarsky hámor patriaci Banskej komore. Pôvodne tu boli privedení Nemci, aby naučili domácich vyrábať železo. Vyrobené železo sa neodvážalo len do neďalekej Banskej Bystrice, ale aj do Budapešti a do Viedne.

V rokoch 1858 – 1861 vypukla hospodárska kríza, ktorá neskôr postihla trhovú produkciu. Pretože tyčové železo nemalo odbyt, prestalo sa s jeho výrobou. Kríza priniesla zánik starej technológie a v hámroch sa skujňovacie a vykúvacie pece prestavali na pudlovacie a zváracie. Konečné vyradenie zastaralých prevádzok nastalo v roku 1880 nielen v Jasení, ale aj v Osrblí.

Obyvatelia pracovali v miestnych podnikoch, furmančili a chovali ovce. Jasenie je známe v 18. a 19. storočí aj ako čipkárska obec. Domáca výroba čipiek z ľanovej priadze, výroba plátna a podomový obchod s týmto tovarom siahal až do južných častí Uhorska. Čipkári boli úradne spísaní a museli odvádzať z tejto profesie stoličnú daň. Okrem čipiek predávali aj farebné tkaniny, obrusy, ručníky, závoje, ale aj nože, kosáky, kosy, zámky a podobne.

V miestnej časti Kramlištie, ktoré vzniklo v 18. storočí ako komorská osada, bola postavená v polovici 19. storočia skláreň vyrábajúca tabuľové sklo (zanikla v roku 1904). V rokoch 1923 – 1925 bola Železiarňami Podbrezová vybudovaná v Jasení elektráreň. V katastri obce sa ťažila antimónová ruda spracovaná vo Vajskovej. V miestnej časti Kramlištie mala firma Wunsch a spol. parnú pílu, ktorá poskytovala občanom pracovné príležitosti. Obec Jasenie mala dôležité postavenie aj počas druhej svetovej vojny. Počas SNP v lokalite Lomnistá dolina sídlil hlavný štáb generála Asmolovova. V tejto doline počas povstania padol Ján Šverma, ktorému tu obec na jeho počesť postavila pomník. Do bojov v SNP sa aktívne zapojili aj občania Jasenia. Obec bola oslobodená od fašizmu 21. marca 1945.

Osoby vo vedení obce v minulosti – samospráva

Obec bola poddanská a patrila pod panstvo Ľupčianskeho zámku. Po zrútení panstva, keď ľud ostal slobodným, nastala v obci skutočná samospráva. Sama si zvolila richtára a notára – notáriusa, a to za prítomnosti panského oficiera. Asi od roku 1848 do roku 1872 mala obec notára Jána Nepomuka Fodora – rodáka z Jasenia. Po roku 1872 bola obec pričlenená k notariátu v Nemeckej. Keďže pre ľudí to bolo ďaleko, obecné zastupiteľstvo Jasenia a Predajnej rozhodli, že spoločne utvoria jeden notariát so sídlom v Predajnej. Na nariadenie župného ališpána župný úrad toto dovolil a v roku 1897 bol zriadený okolný notariát – notársky úrad. Notárom bol Vojtech Kindernay, a to až do roku 1919 aj pre obec Jasenie.

Obecné hospodárstvo v obci viedol richtár. Spravovanie v obci sa vykonávalo v zmysle obecného zákona. Začiatkom roka 1919 bola vykonaná voľba obecného zastupiteľstva a zvolený bol nový starosta pán Peter Baďo. Notársky úrad bol v tomto období často navštevovaný, pretože nastalo kolkovanie peňazí, vybavovanie pôžičiek, popisovanie majetku a riadenie hospodárskych pomerov.

Nová župná reforma nastala v roku 1922. Dovtedy malá dedinka patrila do župy Zvolenskej, neskôr do župy Pohronskej. Vedením notariátu bol poverený Teodor Kindernay. Za jeho úradovania boli prvé riadne, tajné voľby obecného zastupiteľstva, obecnej rady a starostu. V tom čase existovali dve politické strany: Sociálno-demokratická robotnícka strana a Hlinkova ľudová strana. Za prvého obecného starostu bol zvolený Ján Núter – prívrženec Hlinkovej strany. Ľudia boli s jeho prácou nespokojní, obec nenapredovala, preto neskôr zvolili za starostu Jozefa Koseca.

V roku 1931 boli ďalšie voľby, kedy sa zriadili aj rôzne komisie.

Keďže obecné zastupiteľstvo na rokovanie potrebovalo priestory, ku vtedajšej škole obec pristavila malú izbičku. Neskôr sa porady konali v hasičskej strážnici. Z predaja dreva z obecnej hory získali sumu 145 000 korún, ktoré investovali do výstavby bujačiarne. Po rôznych úpravách tejto budovy sa po čase z nej stal obecný úrad, ktorý tam sídlil do roku 2011, kedy z príspevku EU zrekonštruovala obec bývalú ubytovňu baníkov na nové kancelárske a kultúrno-spoločenské priestory.

Obec v 30. rokoch stále patrila pod notariát v Predajnej. Každý rok prispela určeným obnosom na spoločné výdavky notárskych úradných miestností. V tom čase bol starostom Štefan Šuhajda. V roku 1937 si obec vzala prvú obecnú pôžičku v úverovom družstve. Po vyhlásení Československej republiky 27. 8. 1944 bol na čele obce národný výbor, ktorého predsedom sa stal Jozef Kosec, neskôr Egídius Kordík. Po oslobodení obce Sovietskou armádou 21. 3. 1945 vznikol MNV (Miestny národný výbor) Jasenie. Na jeho čele bol predseda, tajomník, pracovníčka úradu rada MNV a komisie. Všetci pracovali podľa vlastného plánu práce. Rada MNV plnila uznesenia vyšších orgánov a vlastných uznesení.

V 50. rokoch boli notariáty zrušené. Nahrádzali ich tajomníci na MNV, ktorí boli platení štátom na plný úväzok.

Po revolúcii v roku 1989 sa MNV zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zmenil na obecný úrad, na čele ktorého je starosta. Po zmenách vo verejnej správe prešli z okresných úradov na obce rôzne kompetencie.

Notármi boli: Ján Nepomuk Fodor (1848 – 1872), František Šuhajda (1887 – 1896), Ludvik Gúthy (1897 – ?), Vojtech Kindernay (1898 – 1919), Ján Tomáš Snopko (?), Štefan Sanisló (?), Teodor Kindernay (1922 – ?), Ladislav Fiala (1933 – 1934), Július Ferenczy (1935 – ?).

Richtármi, starostami, predsedami boli: Izák Daučík (1887 – 1890), Ondrej Slivka (1891 – 1893), Jozef Kordík (1894 – 1909), Ján Hôrčik – Taraba (1910 – 1918), Peter Baďo (1919 – ?), Ján Núter (1922 – ?), Štefan Šuhajda (?), Július Slivka (1934 – 1938 (?), Alexander Bečko (1938 – ?), Jozef Kosec (1944 – ?), Štefan Šuhajda (?), Egídius Kordík (?), Ondrej Donoval (?), Jozef Babka (?), Jozef Magáň (?), Peter Peťko (?), Cyril Beraxa (?), Emil Horváth (?), Ján Núter (?), Marek Sanitra (?), Anton Weisenbacher (?), Ján Gaboň (?), Peter Sanitra (1986 – 1990), Michal Buda (1990 – 1998), Elena Kordíková (1998 – 2002) – historicky prvá žena – starostka v Jasení, Michal Povrazník (2002 – 2006), Elena Kordíková (2006 – ).

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka obce predstavujú trojicu jej najvýznamnejších identifikačných symbolov. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobité, stáročia tradované, celoeurópsky platné zákonitosti a pravidlá.

Obec Jasenie, ako prevažná časť obcí v minulosti, svoj erb nemala. Mala však pozoruhodný pečatný symbol, ktorého odtlačok sa nám zachoval na písomnostiach urbárskeho vyšetrovania z roku 1781, alebo na písomnostiach z 20. júla 1856. Historická pečať obce bola oválna s nápisom JASENNA a samotný pečatný symbol pozostával z troch kvetov a štyroch hviezdičiek. Pochádzal z polovice 13. storočia.

Pri pohľade na pečatný symbol Jasenia sa natíska myšlienka, že máme pred sebou jedinečnú predstavu o nebeskej manne, čo je zdôraznené kombináciou nebeských hviezd a zvláštnej rastliny zoslanej z neba. Sú to pozoruhodné symboly, ktoré majú podobu akoby siedmych kružníc, pričom jedna je uprostred a ďalších šesť ju obkolesuje. V heraldike však musíme hovoriť o heraldickej ruži a kvietky zobraziť ako heraldické ruže. Pričom, i keď je v heraldike najobvyklejšia päťlupeňová ruža, v erbe Jasenia treba rešpektovať historickú predlohu a ruže zobraziť ako šesťlupeňové, čo tiež nie je v heraldike celkom ojedinelé. Jej symbolika je daná do kruhu rozloženými lupeňami, čím evokuje symbol kruhu – večnosti, dokonalosti, slnka, božstva, svetla … Je tiež najznámejším symbolom lásky, biela – nevinnej lásky, červená – vášnivej a romantickej lásky.

Ďalším motívom Jasenia je symbol hviezdy. V heraldike sa symbolu hviezdy pripisuje niekoľko významov. Najskôr môže ísť o jeden zo symbolov ”nebeských svetiel”, teda o jeden zo symbolov svetla a všetkých od neho odvodených.

Je nesporné, že pri analýze erbu Jasenia treba brať do úvahy aj počet znamení, čiže číselnú symboliku. Celkový počet znamení je sedem, čo je popri čísle tri najvýznamnejšie číslo. Len na ilustráciu možno pripomenúť sedem dní stvorenia, sedem pečatí, sedem cností, sedem sviatostí, sedem planét. V pečati Jasenia sú symboly rozdelené do skupiny troch a štyroch. Výrazné tri kvety môžu, pri prijatí myšlienky o číselnej symbolike v pečati Jasenia, symbolizovať svätú Trojicu a štyri hviezdy štyroch evanjelistov.

Erb tvorí: Červený štít s tromi striebornými ružami sprevádzanými štyrmi zlatými hviezdami.

Vlajka je odvodená od farieb erbu, tvorí ju: sedem rovnako širokých pruhov vo farbách červenej, bielej, žltej, červenožltej, bielej a červenej. Sedem pruhov znamená, že erb tvorí sedem prvkov. Pomer strán vlajky je 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.
Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a legendou OBEC Jasenie.

 

Zdroj: písomný materiál obce

Erb_Jasenie Pecat_Jasenie Vlajka_Jasenie