1. Sv. prijímanie

Dňa 24.5.2105 sa uskutočnila v rímsko-katolíckom kostole v Jasení sviatosť 1. svätého prijímania.

Previous Image
Next Image