Obecné zastupiteľstvo

 • Cibula Martin Podbreh-Športová + p. Kordík J. a od p. Demetera po p. Zborana + nové domy na hrisku 0907 596 264
  cibulova239@gmail.com
  Hanuska Peter Uhlisko – obidve strany 0903 922 420
  hanuskap@atlas.sk
  Komorová Jana, Ing. Malá Hrabina, Švermova, Predsuchá 0908 408 193
  komorova.janka@gmail.com
  Kordík Marek, Ing. Kramlište – od p. Kostolnej po p. Pristaša + kolónia – obidve strany 0908 038 510
  kordikmar@gmail.com
  Lupták Pavol Potočná – obidve strany 0918 334 529
  luptakpavol@pobox.sk
  Pravotiak Peter, Ing. Mlyništie, bytovky 0903 553 046
  pravopet@gmail.com
  Sanitra Michal Horná ulica (p. Kučera – p. Kubacký) – obidve strany 0911 991 850
  sanitra.michal@slovakrail.sk
  Šarina Tomáš Dolná ulica – od p. Šarinu po p. Pristaša 0918 511 162
  sarina.t@azet.sk
  Žilka Pavol, Ing. Mlynská (od p. Medveďa po p. Kubackého M.), Partizánska cesta (od p. Lajša po p. Liptáka) 0903 733 741
  zilka@post.sk
 • Členovia obecnej rady  predseda Sanitra Michal, členovia Lupták Pavol, Šarina Tomáš
  Mandátová, návrhová a volebná komisia predsedkyňa Sanitrová Jaroslava, členovia Hôrčiková Mária
  Komisia pre ochranu verejného poriadku predseda Šarina Tomáš, členovia Komorová Jana Ing., Pravotiak Peter Ing., Kordík Marek Ing., Sanitra Michal 
  Komisia pre výstavbu a rozvoj, územné plánovanie a poľnohospodárstvo predseda Pravotiak Peter Ing., členovia Cibula Martin, Žilka Pavol Ing., Lupták Pavol, Štulrajter Peter
  Komisia pre financie a rozpočet, dane, poplatky a sociálne veci predsedkyňa Komorová Jana Ing., členovia Pravotiak Peter Ing., Žilka Pavol Ing., Horčiková Mária
  Komisia pre šport, kultúru rekreáciu a mládež predseda Cibula Martin, členovia Žilka Pavol Ing.,  Kordík Marek Ing., Hanuska Peter, Štefan Murín, Ľudmila Cibulová Mgr., Zdenka Kvačkajová, Marika Búdová, Mgr.
  Komisia pre ochranu verejných záujmov pri výkone verejných funkcionárov predseda Hanuska Peter, členovia Lupták Pavol, Cibula Martin
  Komisia inventarizačná predseda Lupták Pavol, členovia Komorová Jana Ing., Hôrčiková Mária