Územný plán obce Jasenie – zmeny a doplnky č.1

Zmeny a doplnky č.1 Ú.P. obce Jasenie schválené uznesením obecného zastupiteľstva 9.4.2013