Baranie Hody 2017

  • hrce2017-vitaz

  •  2-členné družstvá sa môžu prihlásiť do súťaže vo varení baraních hŕč do stredy – 9.8.2017, do 17.00 hod. na obecnom úrade p. Sanitrovej osobne alebo na telef. číslo 048/4181894.

    Prezentácia súťažiacich prebieha 12.8.2017 v záhrade Hostinca u Davčíkov od 6.00 do 8.00 hod.(p. Hanuska a p. Kordík), kde im bude pridelený 1 stôl a 2 lavice.

    Súťažné taniere sa odovzdávajú v stane OcÚ p.Hôrčikovej v čase od 11.00 do 12.00!

  • 12.8.2107 Jasenie