Jasenské baranie hody

Fotky z podujatia:  http://berlindo.rajce.idnes.cz/Jasenske_baranie_hody_2015/

Jasenské baranie hody

 IMG_3122

Jasenské baranie hody – 8. august 2015

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

Hostinec u Daučíkov

Program dňa :
  8.30 hod Otvorenie – varenie baraních hŕč do súťaže
10.00 hod Súťaže pre dospelých účastníkov
podujatia pre deti aj dospelých
12.00 hod Vystúpenie heligonkárov Peťo Štulrajter, Jakub Kovalčík
13.00 hod vyhodnotenie súťažných družstiev
14.00 hod Vystúpenie ľudového súboru Bukovinka
Vystúpenie zabávačov – Kajzer a Meluš
16.00 hod Pasovanie za občana Jasenia, losovanie tomboly
17.00 hod Vystúpenie skupiny ARZÉN
Spojenie rocku a folklóru
19.00 hod Tanečná zábava – skupina ZBM p. Dúbravský + DJ

Súťažné podmienky:
2-členné družstvá sa môžu prihlásiť do súťaže vo varení baraních hŕč do stredy 5.8.2015, do 17.00 na Obecnom úrade p. Sanitrovej osobne alebo na telef. čísle 048/4181894
Prezentácia súťažiacich prebieha 8.8.2015 v záhrade Hostinca u Daučíkov od 6.00 do 8.00 (p.Cibula),
kde im bude pridelený 1 stôl a 2 lavice.
Súťažné taniere sa odovzdávajú v stane OcÚp. Hôrčikovej v čase od 11.30 do 12.30.