Otvorenie kúpaliska

Oznamujeme širokej verejnosti, že je v prevádzke verejné kúpalisko v Jasení. Prevádzka je otvorená počas celého týždňa od 10,00 hod. – 18,30 hod., okrem vyhradených dní na čistenie bazénu a výmeny vody.

Prevádzkový poriadok, zásady správania a vstupné na kúpalisko tvorí prílohu tohto oznamu.Zobraziť na celú obrazovku