Horehronské podujatia

Aktuálne akcie:

Zobraziť na celú obrazovku

Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December

JANUÁR 2015

KRNOHY
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach o Slovenský pohár
Miesto konania: Heľpa
Termín: 10. januára 2015
Informácie: www.krne.sk

KRNOHY
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach o Slovenský pohár
Miesto konania: Mýto pod Ďumbierom
Termín: 17. januára 2015
Informácie: www.krne.sk

ŠUMNÁ STOPA
2. ročník podujatia pre nadšencov bežeckého lyžovania
Miesto konania: Šumiac
Termín: 17. januára 2015
Informácie: Obecný úrad Šumiac, tel. č. + 421-48-6181 318, + 421-48- 6181 390
e-mail: obecnyurad@sumiac.sk

POCHOD VĎAKY PO STOPÁCH OSLOBODITEĽOV
38. ročník turisticko-lyžiarskeho pochodu  z Čierneho Balogu do Brezna pri príležitosti oslobodenia Brezna
Miesto konania: Čierny Balog – Brezno
Termín konania: 17. januára 2015
Informácie: Klub Martina Rázusa Maroško, Ing. Milan Kováčik, +421 48 – 6112098, 0905 474305

O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTKY OBCE
22. ročník volejbalového turnaja neregistrovaných hráčov za účasti družstiev z Braväcova, Brezna, Polomky, Revúcej, Závadky nad Hronom a domácej Pohorelej
Miesto konania: Pohorelá
Termín: 24. januára 2015
Informácie: Ján Pompura, tel. č. +421- 902 974 412, e-mail: pompura.jan@gmail.com

KRNOHY
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach o Slovenský pohár
Miesto konania: Beňuš
Termín: 31. januára 2015, Informácie: www.krne.sk

FEBRUÁR 2015

POCHOD NA LYŽIACH
Lyžiarskeho pochod  Veporskými vrchmi pri príležitosti oslobodenia obce Čierny Balog
Miesto konania: Čierny Balog
Termín konania: 1. februára 2015
Informácie: Obec Čierny Balog, tel. č. +421 – 48 – 6304310, e-mail: kultura@ciernybalog.sk

IBU POHÁR V ZIMNOM BIATLONE
Medzinárodné preteky v zimnom biatlone
Miesto konania: Osrblie
Termín: 6. – 8. február  2015
Informácie: Slovenský zväz biatlonu, tel. č. +421- 48 – 414 4776, www.biathlon.sk

VEĽKÁ CENA JASIENKA
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach – krnohoch
Miesto konania: Brezno – Jasienok
Termín: 7. februára 2015
Informácie: www.krne.sk

UŽ SA FAŠIANG KRÁTI
20. ročník fašiangového folklórneho festivalu, v programe je jarmok ľudových výrobkov, pochôdzky bursovníkov, posedenie pri heligónke, pochovávanie basy “ – veselá rozlúčka so zábavou
Miesto konania: Čierny Balog
Termín: 13. – 15. februára 2015
Informácie: Obec Čierny Balog, tel. č. +421 – 48 – 6304310, e-mail: kultura@ciernybalog.sk

KRNOHY
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach o Slovenský pohár
Miesto konania: Šumiac
Termín: 21. februára 2015
Informácie: www.krne.sk

VALAŠTIANSKY FAŠIANG
Tradičný fašiangový sprievod masiek spojený s pochovaním basy
Miesto konania: Valaská
Termín: 14. – 15. februára 2015
Informácie: Obecný úrad Valaská, p. Králiková  tel. č. +421– 48 – 671 1509,
e-mail: kultura@valaska.sk

FAŠIANGY TURÍCE
Fašiangový sprievod obcou, prašenie šišiek, fánok, vystúpenie FS Zavačan, DSF Zavačanik, pochovávanie basy
Miesto konania: Závadka nad Hronom
Termín: február 2015
Informácie: Obec Závadka nad Hronom, tel.: 048/61 83 104, kultura.obuzavadka@mail.t-com.sk BEH ZA ZDRAVÍM – MEMORIÁL V. H. KURTHU
15. ročník pretekov v behu na lyžiach
Miesto konania: Lom nad Rimavicou
Termín: 21. februára 2015
Informácie: Obecný úrad Lom n/Rimavicou, tel. č. 0910 999230
kubisludo@gmail.com

KRNOHY
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach o Slovenský pohár
Miesto konania: Zbojská
Termín: 27. – 28. februára 2015
Informácie: www.krne.sk

PO STOPÁCH G. K. ZECHENTERA LASKOMERSKÉHO
6. ročník turisticko – lyžiarskeho pochodu
Termín konania: 28. februára 2015
Informácie: Klub Martina Rázusa Maroško, Ing. Milan Kováčik, +421– 48 – 6112098

 MAREC 2015

KRNOHY
Preteky na tradičných ľudových drevených saniach o Slovenský pohár
Miesto konania: Polomka
Termín: 7. marca 2015
Informácie: www.krne.sk

BEH ULICAMI JASENIA
7. ročník podujatia pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce
Miesto konania: Jasenie
Termín: 21. marec 2015, 10:00
Informácie: Obecný úrad Jasenie, e-mail: obec@jasenie.sk
+421- 48 – 6192123, 6192546; Jozef Babka,0902709069

MY SME MALÍ DIVADELNÍCI
Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, detského divadla a divadla dospelých hrajúcich pre deti
Miesto konania: Slovenská Ľupča
Termín: 25. – 26. marca 2015
Informácie: Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica, tel. č. +421 48  4125206
e-mail: sosbb@sosbb.sk

MORENA, MORENA
Tradičné ľudové zvyky spojené s vynášaním Moreny
Miesto konania: Brezno – námestie
Termín: 29. marca 2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č.: +421-48-611 15 34, 611 21 08

BEH OSLOBODENIA OBCE DOLNÁ LEHOTA
Tradičný beh pre všetkých ulicami obce
Miesto konania: Dolná Lehota
Termín: marec 2015
Informácie: : Obecný úrad Dolná Lehota, tel. č.: +421-48-617 9237, dolnalehota@zoznam.sk

APRÍL 2015

ĎUMBIERFEST
Multimediálny festival horských filmov, koncerty
Miesto konania:  Bombura klub
Termín: 17. – 18. apríla 2015
Informácie: Marian Pavúk, tel. č. +421-905 347 415, e-mail: klub@bombura.sk

DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
Súťažná prehliadka choreografií detských folklórnych súborov okresu Brezno
Miesto konania: Polomka, kultúrny dom
Termín: 19. apríla 2015
Informácie: Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica,
tel. č. +421 48  4125206, e-mail: sosbb@sosbb.sk

SLÁVNOSŤ SV. JURAJA
17. ročník ľudovej slávnosti spojenou so symbolickým odovzdaním kľúčov od nízkotatranských dolín a začiatok nového poľnohospodárskeho roku – slávnostná omša v kostole sv. Juraja v Lopeji, alegorický sprievod v dobových a ľudových kostýmoch, kultúrny program, tradičný ľudový jarmok
Miesto konania: Podbrezová, Lopej
Termín: 26.apríla 2015
Informácie: Obecný úrad Podbrezová – časť Lopej, tel. č. +421 – 48 – 617 1964,617 1497
podbrezova@stonline.sk

HOREHRONSKÁ VALAŠKA
52. ročník súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru okresu Brezno
Miesto konania: Telgárt
Termín: 26. apríla 2015
Informácie: Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica,
tel. č. +421 48  4125206, e-mail: sosbb@sosbb.sk STAVIAME MY MÁJE
Tradičná ľudová slávnosť
Miesto konania: Brezno – námestie
Termín: 30. apríla 2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č.: +421-48-611 15 34, 611 21 08

DOLNOLEHOTSKÁ HELIGÓNKA
Posedenie pri gombíkovej harmonike
Miesto konania: Kultúrny dom Dolná Lehota
Termín: apríl 2015
Informácie: Obecný úrad Dolná Lehota, tel. č.: +421-48-617 9237, dolnalehota@zoznam.sk

MÁJ 2015

OTVORENIE 13. SEZÓNY LESNÍCKEHO SKANZENU
Slávnostné otvorenie sezóny vydrovského skanzenu
Miesto konania: Čierny Balog – Vydrovo
Termín: 1. mája 2015
Informácie: Lesy SR š.p., OZ Čierny Balog, 0918 333401, www.lesy.sk, skanzen@lesy.sk

OTVORENIE SEZÓNY ČIERNOHRONSKEJ ŽELEZNICE
Začiatok sezóny na Čiernohronskej železnici v Čiernom Balogu, zábavný program
Miesto konania: Čierny Balog
Termín: 1. mája 2015
Informácie: Čiernohronská železnička, tel. č. +421 – 48 – 619 1500
e-mail: jazda.vlakom.chz@isternet.sk

COUNTRY ZA STODOLOU
24. ročník medzinárodného festivalu country hudby a tancov
Miesto konania: Čierny Balog – Vydrovo
Termín: 2. mája 2015
Informácie: Ondrej Paciga, tel. č. +421 – 48 – 611 73 60, 0904 946 137
e-mail: vodopad@vodopad.sk, www.vodopad.sk

VÝSTUP NA ĎUMBIER
45. ročník turistického pochodu z Brezna na Ďumbier
Miesto konania: Brezno, Ďumbier
Termín: 9. mája 2015
Informácie: Klub slovenských turistov Brezno,  tel. č.:  +421 – 048-611 3327,+421 – 907 089 250

MÍĽA PRE MAMU
Zábavné rodinné popoludnie
Miesto konania: Brezno, námestie
Termín: 9.mája 2015
Informácie: Materské centrum Slniečko, p. Medveďová

DNI OBCE ZÁVADKA NAD HRONOM
Slávnosti spojené so 403. výročím prvej písomnej zmienky o obci
Miesto konania: Závadka na Hronom
Termín konania: 15. – 17.máj 2015
Informácie: Obecný úrad Závadka nad Hronom, tel. č. +421 – 48 – 618 3179

ČIPKÁRSKÔ
17. ročník  súťaže vo varení čipkárskeho guľáša
Miesto konania: Brusno
Termín: 23. mája  2015
Informácie: Obecný úrad Brusno, tel.: +421 48 419 44 23, Tel.: +42148419 44 24
e-mail: obecbrusno@stonline.sk

TURÍČNY JARMOK
Remeselnícky jarmok, vystúpenia folklórnych súborov, sprievod
Miesto konania:  Slovenská Ľupča
Termín konania: 23.mája  2015
Informácie:+421 48 472 32 10
e-mail: obecsl@slovenskalupca.sk, web: www.slovenskalupca.sk

DNI MESTA BREZNA
Kultúrno-spoločenské, športové a zábavné podujatia pri príležitosti osláv historických výročí mesta
Miesto konania: Brezno, námestie
Termín: 28.-30. mája 2015
Informácie: TIK, tel. č. +421-48-611 4221, 28 61 365
e-mail: tik@brezno.sk, tik.brezno@gmail.com
Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 48-611 1534, 611 2108, e-mail: janka.tajbosova.msks@brezno.sk

BOMBUROVA ŠABĽA
20. ročník medzinárodnej súťaže a výstavy kresleného humoru a satiry na tému „Deti a mládež tretieho tisícročia“
Miesto konania: Brezno, synagóga
Termín konania: 30.máj – 12. jún 2015
Informácie: Daniel Rakyta, tel. č. +421 – 48 – 611 3412, P. Zifčák, tel. č. +421 – 48 – 611 5585

KOLOVRÁTOK
16. ročník detského folklórneho festivalu
Miesto konania: Heľpa
Termín: 31. mája 2015
Informácie: Obecný úrad Heľpa, tel. č. +421 – 48 – 6700942
e-mail: kemkova@helpa.sk

JÚN 2015

JARNÝ LESNÝ BEH
3. ročník podujatia pre nadšencov behu
Miesto konania: Michalová
Termín: 6. júna 2015
Informácie: Obecný úrad Michalová, tel. č. : 0486189911,0486199157
e – mail : oumichalova@michalova.sk , www.michalova.sk

FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
44. ročník festivalu malých aj veľkých dychových orchestrov s medzinárodnou účasťou
Miesto konania: Valaská
Termín: 6. júna 2015
Informácie: Obecný úrad Valaská , tel. č. +421 – 48 – 671 15 00,
e-mail: kultura@valaska.sk, Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
tel. č. +421 – 48- 412 52 06, 415 35 91, e-mail: sosbb@sosbb.sk

JAZDA A  VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKLOV JAWA 250 „PÉRÁK“
5. ročník zrazu motocyklov Jawa a spoločná jazda v okolí
Miesto konania: Brezno námestie
Termín: 6.jún 2015
Informácie: Veterán klub Banská Bystrica, Brečka Branislav 0905 408 789
www.oldtimer-ahv.sk, breckam@stonline.sk

OKRESNÁ PRELIADKA SPEVÁCKYCH SKUPÍN A SENIOROV OKRESU
Spevácka prehliadka
Miesto konania: Kultúrny dom Hronec
Termín konania: 20.júna 2015
Informácie: +421 48  671 04 01
e-mail: starostahronec@stonline.sk, web: www.hronec.sk

HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA
50. ročník regionálneho folklórneho festivalu s účasťou slovenských a zahraničných folklórnych súborov
Miesto konania: Heľpa , amfiteáter
Termín: 26. – 28. júna 2015
Informácie: Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
tel. č. +421 – 48- 412 52 06, 415 35 91, e-mail: sosbb@sosbb.sk

JÁNSKY GUĽÁŠ
Tradičná súťaž vo varení guľášu, jánska vatra
Miesto konania: Hronec
Termín konania:.27.júna 2015
Informácie: +421 48  671 04 01
e-mail: starostahronec@stonline.sk, web: www.hronec.sk

MAJSTROVSTVÁ POHORELEJ A SVETA V KOSENÍ
21. ročník súťaže v ručnom kosení trávy v tradičných krojoch
Miesto konania: Pohorelá
Termín konania: jún 2015
Informácie: Obecný úrad Pohorelá, tel. č. +421 – 48 – 619 61 02, +421 915242415
e-mail: obec@pohorela.sk, lukas.janoska@gmail.com

KOSENIE MUOCIKOVEJ LÚKY
Majstrovstvá Horehronia v kosení spojené so slávnostným zapálením Jánskej vatry
Miesto konania: Brezno, Zadné Halny
Termín konania: jún 2015
Informácie: Občianske združenia Jasienok, p. Duhan tel.č.:+421-905 606 344

OSLAVY SV. FLORÍÁNA
Oslavy výročia Dobrovoľného hasičského zboru a patróna hasičov
Miesto konania: Bystrá
Termín: jún 2015
Informácie: Obecný úrad tel. č. +421 – 48 – 6195 380, e-mail: obecbystra@stonline.sk

SPLAV NETRADIČNÝCH PLAVIDIEL
Splavovanie Hrona na netradičných plavidlách
Miesto konania: Valaská, zraz v Brezne pod mostom pri železničnej stanici
Termín: jún 2015
Informácie: 0905 717 314

VÝSTUP NA CHABENEC
13. ročník tradičného turistického pochodu
Miesto konania: Jasenie
Termín: jún 2015
Informácie: Obecný úrad Jasenie, +421- 48 – 6192123, 6192546, 0905910093,
e-mail: obec@jasenie.sk

JÚL 2015

DEŇ STROMU
14. ročník podujatia v lesníckom skanzene, ktorého súčasťou sú rôzne lesnícke hry,
vystúpenia folklórnych skupín, jarmok ľudových výrobkov
Miesto konania: Čierny Balog – Vydrovo
Termín: 11. júla 2015
Informácie: tel. č. +421 – 48 – 619 17 16, e-mail: lesycb@lesy.sk

PREMIETAJ AJ TY
Premietanie dokumentárnych filmov z medzinárodného filmového festivalu JEDEN SVET
Miesto konania: Brezno, Synagóga
Termín: júl 2015
Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421-48-611 1534, 611 2108
e-mail: janka.tajbosova.msks@brezno.sk STRETNUTIE KRESŤANSKO – DEMOKRATICKEJ MLÁDEŽE
Celoslovenské stretnutie kresťanskej mládeže spojené s výstupom na Ďumbier
Miesto konania: Mýto pod Ďumbierom
Termín: 17.-19. júl 2015
Informácie: Marek Degro
e-mail: marek.degro@gmail.com

OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU
21. ročník festivalu ľudového a chrámového spevu
Miesto konania: Telgárt
Termín: 18. – 19. júla 2015
Informácie: Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica, tel. č. +421 – 48 – 412 52 06
e-mail: sosbb@sosbb.sk

PALACINKOVÝ ANNABÁL
Súťaž v pečení palaciniek
Miesto konania: Hronec
Termín konania: 25.júla 2015
Informácie: +421 48  671 04 01
e-mail: starostahronec@stonline.sk, web: www.hronec.sk

13. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PRETEKOCH MALOTRAKTOROV
Preteky malotraktorov, súčasťou je vystúpenie folklórnych súborov, výstava a predaj poľnohospodárskych a lesníckych strojov
Miesto konania: Lom nad Rimavicou
Termín: 25.júla 2015
Informácie: Obecný úrad Lom nad Rimavicou , tel. č. +421 – 48 – 618 00 02
e-mail: kubisludo@gmail.com

DNI OBCE
Oslavy 452. výročia prvej písomnej zmienky
Miesto konania: Bystrá
Termín: júl 2015
Informácie: Obecný úrad Bystrá +421 48  619 53 80
e-mail: obecbystra@stonline.sk, www.bystra.sk

FOLKLÓRNY FESTIVAL NA BIELYCH HANDĽOCH
15. ročník folklórneho festivalu
Miesto konania: Braväcovo, amfiteáter
Termín:. júl 2015
Informácie: Bielohandeľské kultúrne združenie Bukovinka , p. Vrbovský +421 – 914 277 932

O PUTOVNÝ POHÁR MICHALA OCEĽA
8. ročník nočnej hasičskej súťaže, III. ročník memoriálu Michala Oceľa
Miesto konania: Polomka
Termín: júl 2015
Informácie: obec Polomka, p. Ďurčenková, tel.:+421-48-6193190, e-mail: starosta@polomka.sk

DEŇ OBCE
Turnaj O pohár starostu obce v malom futbale, súťaže pre deti , vystúpenia hudobníkov a spevákov, spoločenská zábava
Miesto konania: Mýto pod Ďumbierom
Termín: júl 2015
Informácie: Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom, p. Švantner, tel. č.:+421- 048-619 51 06
e-mail: ocumytopd@stonline.sk

VATRA ZVRCHOVANOSTI
Podujatia pri príležitosti 23. výročia vyhlásenia zvrchovanosti SR, zapálenie vatry zvrchovanosti
Miesto konania: Šumiac
Termín: júl 2015
Informácie: Obecný úrad Šumiac, tel. č. +421 – 48 – 618 13 18,
e-mail: obusumiac@stonline.sk

AUGUST 2015

JASENSKÉ BARANIE HODY
Súťaž vo varení baraních hŕč
Miesto konania: Jasenie
Termín: 8. augusta 2015
Informácie: Obecný úrad Jasenie, e-mail: obec@jasenie.sk, +421- 48 – 619 22 26

ČUČORIEDKOVÝ DEŇ
Súťaž o najlepší čučoriedkový koláč
Miesto konania: Telgárt
Termín: 8. augusta 2015
Informácie: Obecný úrad , tel. č. +421 – 48 – 619 4600, obutelgart@stonline.com

DNI OBCE MICHALOVÁ
Kultúrno –  športové podujatie
Miesto konania: Michalová
Termín konania: 14. – 16. augusta 2015
Informácie: Obecný úrad Michalová,  +421 – 48 – 619 91 57
oumichalova@stonline.sk

HUCULSKÁ STEZKA
Hry s koníkmi v prírode, preteky koní, hudba, zábavné podujatia, country bál
Miesto konania: Zbojská
Termín konania: august 2015
Informácie: tel. č. +421 – 910 418 788, www.zbojska.sk

BEH NOČNÝM BREZNOM
Športové podujatie
Termín konania: august 2015
Informácie: ZaBeR – združenie aktívnych Brezňanov, tel. č: +421-915 526 369
info@zaber.sk, www.zaber.sk

MEMORIÁL EDUARDA MAJERA
Súťaž dobrovoľných hasičských družstiev
Miesto konania: Jasenie
Termín konania: august 2015
Informácie: Obecný úrad Jasenie, +421- 48 – 619 22 26, 090591009
e-mail: obec@jasenie.sk

HUDBA POD ĎUMBIEROM
Vystúpenie amatérskych spevákov a skupin z Mýta pod Ďumbierom a okolia
Miesto konania: Mýto pod Ďumbierom
Termín konania: august 2015
Informácie: Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom e-mail: ou@mytopoddumbierom.sk
+421- 48 – 619 5106

DNI OBCE JARABÁ
Oslava 744. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Miesto konania: Jarabá
Termín konania: august 2015
Informácie: +421 48  619 51 12, e-mail: obecnyurad@jaraba.sk, www.jaraba.sk

PO STOPÁCH SNP
43. ročník turistického  pochodu na Klenovský Vepor
Miesto konania: Čierny Balog – Dobroč – Klenovský Vepor
Termín: august 2015
Informácie: Obecný úrad Čierny Balog , tel. č. +421 – 48 – 630 43 14

JÁNOŠÍKOVA SLZA
8. ročník turistického pochodu k studničke Jánošíkova slza – Klenovský Vepor
Termín konania: august 2015
Informácie: Klub Martina Rázusa Maroško, Ing. Milan Kováčik, +421 – 48 – 6112098

ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI
Divadelné predstavenie, vystúpenie folklórnych súborov, hry pre deti
Miesto konania: Zbojská
Termín konania: august 2015
Informácie: tel. č. +421 – 910 418 788, www.zbojska.sk

OSLAVY 71. VÝROČIA SNP
Položenie venca k pomníku padlých
Miesto konania: Krpáčovo – Čremné
Termín konania: august 2015

TERÉNNY PRETEK HUCULSKÝCH KONÍ
Preteky pre dospelých aj deti, tombola, zábavný program
Miesto konania: Brezno, areál BMT Lúčky
Termín konania: august 2015
Informácie: BMT Lúčky, Monika Auxtová, tel. č. 0908 213 127, monika.auxtova@gmail.com

JARMO
Preteky volských záprahov v disciplínach gazdovský, furmanský a silový pretek
Miesto konania: Sihla
Termín: august 2015
Informácie: Obecný úrad , tel. č. +421 – 48 – 618 00 70, obecsihla@gmail.com

PO STOPÁCH MARTINA RÁZUSA
14. ročník cykloturistického maratónu
Termín konania: august 2015
Informácie: Klub Martina Rázusa Maroško, Ing. Milan Kováčik, +421 – 48 – 6112098

WESTERN RIDING RODEO
Súťaže jazdcov a koní v amerických disciplínach, večer country zábava
Miesto konania: Polomka
Termín: august 2015
Informácie: Obecný úrad Polomka, p. Ďurčenková, tel.:+421-48-6193190
e-mail: polomka@stonline.sk

VÝSTUP NA VEĽKÝ BOK
Výstup na vrch Veľký Bok v Nízkych Tatrách s odchodom z Heľpy
Miesto konania: Heľpa
Termín: august 2015
Informácie: Obecný úrad Heľpa, tel. č. +421 – 48 – 618 6150
e-mail: ouhelpa@stonline.sk

FIDE OPEN POHORELÁ 2014
XIII. ročník šachového turnaja
Miesto konania: Pohorelá, základná škola
Termín: august 2015
Informácie: Obecný úrad Pohorelá, e-mail: obec@pohorela.sk
+421- 48 – 619 6102

PRECHOD ČERTOVOU ROKLINOU
8. ročník turistického pochodu
Miesto konania: Zbojská
Termín konania: august 2015
Informácie: Združenie turistov Podbrezová,  Mlynarčík Peter, tel. č.: +421-903 546 087
mlynarcik@ssosh.sk

SEPTEMBER 2015

BALOCKÝ BAČOVSKÝ DEŇ
Salašnícke tradície, ovčiarske zvyky a obyčaje na Horehroní, kultúrne vystúpenia
Miesto konania: Čierny Balog
Termín konania: 5. septembra 2015
Informácie: Obec Čierny Balog, tel. č. +421 – 48 – 6304310, e-mail: kultura@ciernybalog.sk

ROZLÚČKA S LETOM
Firemné hry, rodinné hry, súťaže a kultúrny program
Miesto konania:  okolie Brezna
Termín konania: 11. september 2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08,
e-mail: janka.tajbosova.msks@brezno.sk

BEŽÍM POMÁHAŤ
5. ročník športovo-charitatívnej akcie, ktorej výťažok bude prerozdelený pre detské a dospelácke
onkologické oddelenia v Banskej Bystrici
Miesto konania:  Čierny Balog
Termín konania: september 2015
Informácie: : Obec Čierny Balog, tel. č. +421 – 48 – 6304310, e-mail: kultura@ciernybalog.sk

DIVADELNÁ CHALUPKA
11. ročník inšpiratívneho divadelného festivalu s medzinárodnou účasťou
Miesto konania: Brezno, Dom kultúry, synagóga
Termín: 16. – 19. septembra 2015
Informácie: Gabriel Obernauer, tel. č. 0911 987 700, M. Krajčovič , tel. č. +421 – 48 – 412 52 06
e-mail: sosbb@sosbb.sk

O NAJCHUTNEJŠIU HARUĽU
10. ročník súťaže v pečení harule
Miesto konania: Valaská
Termín: september 2015
Informácie: Obecný úrad Valaská , tel. č. +421 – 48 – 671 15 00, e-mail: kultura@valaska.sk

CHÔDZA NA BACÚCHU
8. ročník medzinárodných chodeckých pretekov o cenu J. Pribilinca
Miesto konania: Bacúch
Termín konania : september 2015
Informácie:+421 48 618 83 01, e-mail: starosta@bacuch.sk, web: www.bacuch.eu

CLEMENTISOVOU CESTOU
Turistický prechod cez Burdu do Tisovca
Miesto konania: Pohorelá, Závadka nad Hronom
Termín: september 2015
Informácie: Obecný úrad Závadka nad Hronom, tel. č. +421 – 48 – 618 3179
obuzavadka@stonline.sk

MICHALSKÉ HODY
Varenie tradičných polhorských tľapkancov, vystúpenia folklórnych súborov, prehliadka heligonkárov, poďakovanie za úrodu v kostole sv. Michala spojené s výstavou Plody zeme, divadelná hra s ľudovou tematikou
Miesto konania: Pohronská Polhora
Termín: 25. – 27. septembra 2015
Informácie: Obecný úrad Pohronská Polhora , tel. č. +421 – 48 – 619 92 11,
e-mail: ocupolhora@stonline.sk

DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU
Organizované prehliadky historických objektov, hudobné podujatia, jarmok ľudových výrobkov pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu
Miesto konania:  Brezno, Mestský dom kultúry
Termín konania: 27. septembra 2015
Informácie: Turisticko-informačná kancelária, tel.č.: +421-48-6114221, tik@brezno.sk

HRADNÉ HUKY 2015
Medzinárodný festival stredovekej až súčasnej gajdošskej hudby
Miesto konania: nádvorie Hradu Slovenská Ľupča
Termín konania: september 2015
Informácie: Mgr. Simona Ihringová, tel. č.: +421-48-418 74 29, Mobil: 0911 580 164
ridzonova.simona@zelpo.sk

SPIEVA CELÁ POLHORA
5. ročník podujatia. Predstavia sa miestne folklórne  súbory, spevácke skupiny a aktívni občania obce
Miesto konania: Pohronská Polhora
Termín: 26. – 28. septembra 2015
Informácie: Obecný úrad Pohronská Polhora , tel. č. +421 – 48 – 619 92 11
e-mail: polhora@polhora.sk

OKTÓBER 2015

HOREHRONSKÉ SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO SPEVU
12. ročník festivalu speváckych zborov s medzinárodnou účasťou
Miesto konania:  Brezno
Termín konania: 1. – 4. október  2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08,
e-mail: janka.tajbosova.msks@brezno.sk

CHALUPKOVO BREZNO
Celoslovenská prehliadka záujmovej umeleckej činnosti učiteľov. 48. ročník
Miesto konania: Brezno
Termín konania: 9. – 11.  október 2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko , tel. č. +421 – 48 – 611 15 34 ,
e-mail: msksbrezno@stonline.sk

HOREHRONSKÉ JAZZOVÉ DNI
3. ročník jazzového festivalu
Miesto konania: Brezno, klub Bombura
Termín konania: október 2015
Informácie: Marian Pavúk, tel. č.:+421-905 347415, klub@bombura.sk

LOPEJSKÝ JARMOK
15. ročník tradičného jarmoku na námestí
Miesto konania: Lopej
Termín konania: október 2015
Informácie: Obecný úrad Podbrezová, tel. č. +421- 48- 617 1497, 617 1964, 6172816
e-mail: podbrezova@stonline.sk

VALAŠTIANSKA KULTÚRNA JESEŇ
Séria kultúrnych podujatí
Miesto konania: Valaská
Termín: október, november  2015
Informácie: Obecný úrad Valaská , tel. č. +421 – 48 – 671 15 00, e-mail: kultura@valaska.sk

NEZABÚDAJME NA TELGÁRT
Pripomenutie vypálenia obce počas SNP spojené s rekonštrukciou bojov
Miesto konania: Telgárt
Termín: október 2015
Informácie: Obecný úrad , tel. č. +421 – 48 – 619 4600, obutelgart@stonline.com

DOLNOLEHOTSKÁ PARÁDA
9. ročník folklórneho podujatia
Miesto konania: Dolná Lehota
Termín konania: október 2015
Informácie: Peter Ťažký, tel.č. +421- 0908 860 023, e-mail: tazkypeter@gmail.com

NOVEMBER 2015

PODSTAVEKOVA HELIGÓNKA
Festival heligonkárov z celého Slovenska, 15. ročník
Miesto konania: Brezno, Dom kultúry
Termín: 7. november 2015
Informácie: Peter Berčík, tel. č. +421 – 905 872958

DEŇ VETERÁNOV
Podujatie pri príležitosti skončenia prvej svetovej vojny a pamiatke obetí všetkých vojenských konfliktov
Miesto konania: Brezno, námestie
Termín: 11. november 2015
Informácie:  Jozef Schulz, tel. č.: +421-905 918492

KATARÍNSKE DNI V ČIERNOM BALOGU
14. ročník podujatia, prezentácia „handeľských“ talentov
Miesto konania: Čierny Balog
Termín: 20. – 22. novembra 2015
Informácie: Obecný úrad Čierny Balog , tel. č. +421 – 48 – 617 1332,
e-mail: ciernybalog@ciernybalog.sk

ONDREJSKÝ JARMOK
Tradičný 527. jarmok na námestí
Miesto konania: Brezno, námestie
Termín konania: november 2015
Informácie: Mestský úrad ,tel. č. +421 – 48 – 6306 287, TIK , tel. č. +421 – 48 – 611 42 21

PROJEKT 100
Pútavá prehliadka z klenotnice svetovej kinematografie
Miesto konania:  Brezno, kino Mostár
Termín konania: november – december  2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08,
e-mail: janka.tajbosova.msks@brezno.sk

KATARÍNSKY JARMOK
Jarmok ľudovo – remeselníckych  výrobkov, kvetín alebo sladkých maškŕt v podobe perníkov, trdelníkov či rôznych iných cukroviniek
Miesto konania: Závadka nad Hronom
Termín konania: november  2015
Informácie: Obecný úrad Závadka nad Hronom, tel. č.:+421- 48 618 31 04, e-mail:
kultura.obuzavadka@mail.t-com.sk

ADVENTNÉ NEDELE
Kultúrno – spoločenské stretnutia pri adventnom venci
Miesto konania: Brezno, námestie
Termín konania: november, december 2015 (29.11., 6. 12., 13.12, 20.12. 2015)
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08

DECEMBER 2015

PRÍCHOD MIKULÁŠA
Tradičné rozsvietenie vianočného stromčeka s kultúrnym programom na námestí
Miesto konania: Brezno
Termín konania: 4. december 2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08

ADVENTNÉ NEDELE
Kultúrno – spoločenské stretnutia pri adventnom venci
Miesto konania: Brezno, námestie
Termín konania: november, december 2015 (29.11., 6. 12., 13.12, 20.12. 2015)
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08

ĽUDOVÝ BETLEHEM
Prezentácia veľkorozmerného dreveného betlehemu z dielne regionálnych rezbárov
Termín: 6. decembra 2015 – 6. januára 2016
Informácie: Turisticko-informačná kancelária Brezno, tel.:+421-48-6114221, 0911 410555
e-mail: tik@brezno.sk

ZABÍJAČKA NA ZBOJNÍCKOM DVORE
6. nadregionálne majstrovstvá v zabíjačke
Miesto konania: Salaš Zbojská
Termín: 5.decembra 2015
Informácie: +421 910 190 949,
www.zbojska.sk

PASTIERSKE HRY VIANOČNÉ
Vianočná atmosféra s betlehemcami.
Miesto konania: Lom nad Rimavicou
Termín konania: 30. decembra 2015
Informácie: Obecný úrad Lom nad Rimavicou, tel. č. +421- 48- 6180002,
e-mail: lom.nad.rimavicou.obec@zoznam.sk

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA VEĽKÚ VÁPENICU
30. ročník zimného výstupu na vrch Nízkych Tatier
Miesto konania: Heľpa
Termín: 31. december 2015
Informácie: Obecný úrad Heľpa, tel. č. +421 – 48 – 618 6004,
e-mail: ouhelpa@stonline.sk

SILVESTROVSKÝ BEH
Tradičný koncoročný beh ulicami obce
Miesto konania: Michalová
Termín: 31. decembra 2015
Informácie: Obec Michalová, +421 – 48 – 619 91 57
aoumichalova@michalova.sk, www.michalova.sk

ČARO A KRÁSA VIANOC
Výstava vianočných ozdôb, ľudovoumeleckých výrobkov a darčekových predmetov spojená s predajom
Miesto konania: Brezno, Horehronské múzeum
Termín konania: december 2015
Informácie: Horehronské múzeum, tel.: +421 48 6112453, fax: +421 48 6114633
muzeumbrezno@stonline.sk, www.horehronskemuzeum.sk

ŽIVÝ BETLEHEM
Divadelné stvárnenie biblického príbehu narodenia Ježiša Krista
Miesto konania: Valaská
Termín: december 2015
Informácie: Obecný úrad Valaská , tel. č. +421 – 48 – 671 15 00, e-mail: kultura@valaska.sk

KRAČUN  POD KRÁĽOVOU HOĽOU
Vianočný festival chrámových zborov a folklórnych skupín vianočné zvyky a betlehemci
Miesto konania: Šumiac, gréckokatolícky kostol
Termín: december 2015
Informácie: Obecný úrad Šumiac, tel. č. +421 – 48 – 618 1318, e-mail: obusumiac@stonline.sk

SILVESTROVSKÝ BEH
Tradičný koncoročný beh ulicami obce
Miesto konania: Michalová
Termín: 31. decembra 2015
Informácie: Obec Michalová, +421 – 48 – 619 91 57
aoumichalova@michalova.sk, www.michalova.sk

ČAS RADOSTI A VESELOSTI
Cyklus programov venovaných vianočným sviatkom
Miesto konania: Brezno – Mestský dom kultúry, námestie
Termín: december 2015
Informácie: Mestské kultúrne stredisko, tel. č. +421 – 48 – 611 15 34, 611 21 08

OSRBLIANSKA MIKULÁŠSKA ZABÍJAČKA
5. ročník podujatia
Miesto konania: areál pred Obecným úradom Osrblie
Termín konania: december 2015
Informácie: +421 48  617 91 29
e-mail: osrblie@horehronie.eu, web: www.osrblie.sk

17. SLÁVNOSTNÝ ADVENTNO – BENEFIČNÝ KONCERT
Slovenský kresťanský spevokol KREDO VIRUJU, Chrámový zbor apoštola Pavla z Brezna
Miesto konania: Brezno
Termín konania: december 2015
Informácie: Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno a Vienal Brezno, MUDr. Ján Zachar 0915 992 546

FOLKOVÉ VIANOCE
Tradičný folkový podvečer so známymi umelcami
Miesto konania: Brezno, klub Bombura
Termín konania: december 2015
Informácie: Marian Pavúk, tel. č.:+421-905 347415, klub@bombura.sk

Zmena programu vyhradená!  Program a presný dátum sa bude postupne upresňovať.