Komunálne voľby 2018

Komunálne voľby 2018 – výsledky

Voľby do orgánov samosprávy v obci Jasenie sú za nami. Z 945 zapísaných voličov k volebným urnám pristúpilo 561 voličov, čo je 59,36 %.

Za starostu obce Jasenie bol zvolený kandidát č. 2:

Ing. Marek K o r d í k, PhD., KDH, 299 platných hlasov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v Jasení v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Ing. Marek Kordík, PhD., KDH, 289 platných hlasov
2. Michal Sanitra, NEKA, 288 platných hlasov
3. Elena Kordíková, KDH, 269 platných hlasov
4. Pavol Kochan, KDH, 247 platných hlasov
5. Janka Šarinová, KDH, 242 platných hlasov
6. Ing. Daniel Demeter, NEKA, 233 platných hlasov
7. Štefan Murín, KDH, 228 platných hlasov
8. Ing. Peter Pravotiak, NEKA, 224 platných hlasov
9. Ján Hôrčik, NEKA, 218 platných hlasov