OR PZ Brezno – Nefunkčnosť systému

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne upozorňuje občanov, že vzhľadom na pretrvávajúce problémy s vyvolávacím informačným systémom bude prebiehať dlhodobejšie testovanie upravenej verzie systému, kedy bude musieť byť vyvolávací systém nedostupný.
Nedostupnosť sa bude týkať samotného vybavovania občanov na dopravných inšpektorátoch, ako aj objednávania sa na vybavenie prostredníctvom internetu.
Vzhľadom na uvedené budú vyvolávacie systémy na dopravných inšpektorátoch vypnuté, občania budú vybavovaní podľa poradia v ktorom prišli.

Dokument