Oznámenie – Nemocnica Brezno

Na základe doporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica s účinnosťou od dňa 01.03.2019  NsP Brezno n.o. povoľuje návštevy na všetkých oddeleniach Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.