Pracovná ponuka – pedagogický zamestnanec

Obec Jasenie informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca na zastupovanie počas PN – kategória – učiteľka, podkategória – učiteľka pre primárne vzdelávanie (učiteľka I. stupňa ZŠ) viac informácií v priloženom dokumente

Pracovná ponuka – pedagogický zamestnanec (dokument)