Daily Archives: 18. marca 2019

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok roku 2019 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku roku 2019 zameraná na výkon kontrolnej činnosti a na ...

Zobraziť aktualitu »