Daily Archives: 27. marca 2019

Spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve

Dobrý deň prajem, z dôvodu zmeny možnosti oznámenia činnosti vykonávanej  právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom „Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve“, v zmysle § 7 písm. e) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov     „ e) pred začatím spaľovania oznamuje na linku tiesňového volania  miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti ...

Zobraziť aktualitu »

Expedície 2019 – Stretnutie expedičných turistov – 13.4.2019

Klub slovenských turistov a OZ Karpaty pozývajú na 33. ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2019, na ktorom bude desať prednášateľov na širokom plátne prezentovať vydarené podujatia z nenarušených alebo málo narušených oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédiá a cestovný ruch. Podujatie sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2019 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny v Bratislave od 10:30 do 19:00. V nedeľu 14. apríla plánujeme túru (bližšie info v sobotu počas premietania). Svetozár Krno, predseda Komisie ...

Zobraziť aktualitu »