Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie

Vážená obec,

v prílohe tohto mailu Vám posielame oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny.
s pozdravom

Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Stredoslovenská distribučná, a.s.

Vyrozumenie