Oznam o zbere železa

V sobotu 6.4.2019 od 8,00 hod. sa uskutoční zber železného šrotu.

Tento odpad môžete vyložiť pred svoje rodinné domy.