Oznam o zvoze komunálneho odpadu a odvoze plastov

Oznamujeme, že odvoz komunálneho odpadu bude vo štvrtok 18.4.2019.

V tento deň sa uskutoční  aj odvoz plastov z farebných kontajnerov. Zviazané vrecia priložte v stredu podvečer ku kontajnerom na odvoz.