Zmena úradných hodín – OcÚ Jasenie

Oznamujeme, že úradné hodiny na obecnom úrade v Jasení v tomto týždni budú nasledovné:

streda   17.4.2019:  od 7,00 – 15,00 hod.

štvrtok 18.4.2019:  neúraduje sa z dôvodu čerpania dovoleniek pracovníkov úradu

piatok  19.4.2019:  zatvorené – sviatok