Vrecový zber – plastový odpad

Vážení spoluobčania,

v priebehu tohto týždňa budú do Vašich domácností roznesené plastové vrecia(1ks do každej domácnosti) aby sme mohli následne vykonať vrecový zber. Do týchto vriec, môžete zhromažďovať plastové obaly z fliaš a iný odpad patriaci do skupiny plastov. Tieto vrecia budú následne vyzbierané v utorok 7.5.2019. Každá domácnosť dostane pri zbere za naplnené plastové vrece náhradné prázdne vrece, ktoré môžete následne vyložiť pred svoj rodinný dom pri ďalšom vrecovom zbere. Za spoluprácu ďakujeme.