Finančná správa – E-kasa – Dôležité informácie

V súvislosti so zmenou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice si Vás dovoľujeme informovať – dokument nižšie …

FINANČNÁ SPRÁVA – E-kasy