Hasičská súťaž o putovný pohár starostov okrsku

Dobrovoľný hasičský zbor Jasenie a Obec Jasenie Vás srdečne pozývajú na “Hasičskú súťaž o putovný pohár starostov okrsku”  (Jasenie, Predajná, Dolná Lehota, Nemecká, Ráztoka) pri príležitosti osláv sv. Floriána – patróna hasičov, na požiarne ihrisko v Jasení 

Program:
13.00 – 14.00 hod. Prezentácia hasičských družstiev
14.00 hod. Slávnostný nástup a zahájenie súťaže
16.00 hod. Vyhodnotenie súťaže

Z akcie sa budú vyhotovovať fotografie (ak sa bude natáčať tak aj audiovizuálne a zvukové záznamy)
účasťou na akcií, dáva účastník súhlas s vyhotovením uvedených záznamov.

PLAGÁT