KURZ OPATROVANIA

Nezisková organizácia MISERICORDIA, n.o. organizuje: 

KURZ OPATROVANIA

Intenzívny 236-hodinový „Kurz opatrovania“ (akreditovaný MPSVaR), miesto: Brezno, cena 210 € (aj na splátky bez navýšenia). Predpokladaný začiatok kurzu: 22.5.2019 o 14,00 hod. . V cene je okrem kurzu opatrovania zahrnuté:

  • odborná prax v zariadení sociálnych služeib
  • kurzprvej pomoci
  •    osvedčenie v slovenskom a nemeckom jazyku
  •      uchádzačom ozamestnanie evidovaným na ÚPSVaR budú preplatené 

      náklady na kurz aj náklady spojené s účasťou na kurze.

POZOR!!! 

informácie a prihlášky získate na č. telefónu : 

0915165800www.misericordia.sk,misericordiano@gmail.com

Pred začiatkom prázdnin je to posledný kurz organizovaný organizáciou.