Riaditeľské voľno (23.5. – 24.5. 2019)

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí je v dňoch 23. a 24. 5. 2019 udelené riaditeľské voľno žiakom v ZŠ Jasenie …

Riaditeľské voľno