Možnosť výpožičky kompostéra

Oznamujeme všetkým občanom, ktorí by mali záujem o výpožičku kompostéra, aby si vyplnili žiadosť o vypožičanie a doniesli na obecný úrad, na základe ktorej budú zaradení do zoznamu žiadateľov. Po podaní žiadosti a splnení všetkých podmienok, každý žiadateľ dostane kompostér s prideleným inventárnym číslom, návod na zloženie kompostéra, príručku kompostovania a nakoniec sa podpíše do zoznamu osôb akceptujúcich zmluvu o výpožičke kompostéra. Na základe poradia podaných žiadostí, si označený kompostér, bude môcť každý záujemca vyzdvihnúť na obecnom úrade od 8.7.2019, KAŽDÚ STREDU v čase od 15.00-17.00 hod. Každý vypožičaný kompostér a spôsob jeho využitia, bude u každého žiadateľa po dobu 5 rokov skontrolovaný v rámci projektu “Predchádzanie vzniku BRKO“ (ITMS 310011L167).

Kompostéry – PODMIENKY

Žiadosť o vypožičanie kompostéra