Kalendár “KALIŠTE 2020”

Dobrý deň,

ako spoluautori nástenného historického kalendára “KALIŠTE 2020” si Vám dovoľujeme zaslať tlačovú správu k jeho pripravovanej prezentácii dňa 22.júna 2019 na 14. ročníku Stretnutia generácií na Kališti, ktorého hlavnými organizátormi sú oblastný výbor SZPB v Banskej Bystrici a Múzeum SNP.

 Týmto si Vás zároveň dovoľujeme požiadať o jej zverejnenie na Vašej stránke, prípadne na oznamovacej tabuli obce, aby sa informácia o neobvyklom kalendári, rozprávajúcom príbeh malej obce, ktorá bola dňa 18. marca 1945 vypálená, dostala k širokej verejnosti.

 V prípade potreby som Vám k dispozícii i na telefónom čísle 0903 503 609 – Vladimíra Luptáková.

 Príloha:

1/ tlačová správa

2/ jpg. prezentácia titulného listu a mesiaca júl 2020 

S pozdravom

Mgr. Vladimíra Luptáková a PhDr. Marcel Pecník

Tlačová správa – Kaliste – kalendar 2020