Pozvánka na OcZ – 19.6.2019

Pozývame Vás na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční dňa 19.6.2019 (v stredu) o 16:30 hod. v zasadačke OcÚ.

Pozvánka