Program SOS – júl, august

Program Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici a vybraných obcí okr. BR a BB v mesiacoch júl a august.

S pozdravom

Tatiana Salajová

úsek tradičnej ľudovej kultúry

Stredoslovenské osvetové stredisko

Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica

č.tel.: 048/4125206

Dokument