Informácia ORPZ Brezno – o nevybavovaní stránok

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne oznamuje občanom, že vo štvrtok, t. j. dňa 11. 07. 2019 v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. z dôvodu prerušenia elektrického prúdu, nebudú vybavované stránky na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície a oddelení evidencie motorových vozidiel okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne.

      Z tohto dôvodu si občania môžu vybaviť potrebné doklady, prípadne úkony súvisiace s prepisom motorového vozidla v stredu dňa 10. 07. 2019 v čase od 08.00 – 17.00 hod., resp. v piatok dňa 12. 07. 2019 v čase od 08.00 – 14.00 hod.

O prijatých nevyhnutných opatreniach žiadam o zverejnenie upozornenia v obecných rozhlasoch, na vývesných tabuliach na verejne prístupných miestach.

Odstávka elektrickej energie obce