Upozornenie – HERBA – Prevencia kriminality

Dobrý deň prajem do všetkých kútov Banskobystrického kraja.

Dovoľujem si informovať Vás, že Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici spracovalo krátky príspevok „Lacná droga, za ktorú zaplatíte draho!“, cieľom ktorého je informovať širokú verejnosť o nebezpečenstve a rizikách užívania drogy, ktorá sa slangovo nazýva Herba. Viac informácií sa dozviete v príspevku, ktorý je zverejnený na facebookovej stránke Polícia SR – Banskobystrický kraj: https://www.facebook.com/KRPZBB/videos/540838353109800/

V prípade, ak máte vedomosť, že sa droga rastlinného pôvodu namáčaná/postriekaná chemikáliami pod názvom „Herba“ u Vás šíri, môže ktokoľvek o tejto skutočnosti informovať Ministerstvo vnútra SR e-mailom na herba@minv.sk.

S pozdravom

Ing. Lenka Brveníková – krajská koordinátorka pre prevenciu kriminality

 

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Organizačný odbor

Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05  Banská Bystrica

Tel.: 048/43 06 229, 0961 699 229

E-mail: Lenka.Brvenikova@minv.sk