Okresný úrad Brezno – UPOZORNENIE

Okresný úrad Brezno, Pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu … 

Informácia