Petícia za obnovenie zastavovania vlakov v stanici Harmanec – jaskyňa

Vážení priatelia turistiky, rád by som Vás poprosil o podporu petície, ktorá má za cieľ opätovne umožniť cestujúcej verejnosti využívať vlaky v turisticky atraktívnom území Harmaneckej doliny a širokého okolia.

Prínosom to bude hlavne pre akékoľvek turistické aktivity v južnej časti Veľkej Fatry a severnej časti Kremnických vrchov..

 Srdečná vďaka za šírenie petície medzi ďalšími spriaznenými ľuďmi:   

PETÍCIA:                                                  

 https://www.peticie.com/peticia_za_obnovenie_zastavovania_vlakov_v_stanici_harmanec_-_jasky?a=2

DOKUMENT