OSLAVY SNP V JASENÍ – ŽENY V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ

Pozývame Vás na oslavy SNP v Jasení ktoré sa uskutočnia dňa 25. 8. 2019 

Hydrocentrála Jasenie
15:00 Premietanie dokumentu V prúde storočí
16:00 Prednáška historika Jozefa Jambricha o priebehu SNP v Jasení
16:30 Partizáni v hydrocentrále Jasenie, prezentácia Klubu vojenskej histórie Golian

Predsuchá
17:15 Monument pre Boženu Palackovú — partizánsku spojku z hydrocentrály Jasenie
17:30 Prelet lietadla nad Jasením a zhodenie padáka na Predsuchú
17:45 Slovo autorky projektu Ženy v SNP
29. 8. 2019

Asmolova chata
8:00 Odchod účastníkov cyklotúry spred býv. obecného úradu v Jasení
9:00 Odchod autobusu zo zastávok SAD v Jasení do Lomnistej doliny
10:30 Príchod na Asmolovu chatu — pietny akt
11:00 Vystúpenia mužského spevokolu Chlapi z Dolnej Lehoty a spevokolu Chabenec
14.30 — 15.00 Odchod autobusu do Jasenia

Plagát

Pozvánka