Pozvánka na obecné zastupiteľstvo – 18.9. 2019

Pozývame Vás na zasadnutie OcZ, ktoré sa uskutoční dňa 18.9. 2019 v stredu o 16:30 v zasadačke OcÚ Jasenie

Pozvánka na OcZ – 18.9.2019