Zber nebezpečného odpadu 26.9. – 27.9. 2019

Vážení spoluobčania, na stojisko kontajnerov pri starej ZŠ  môžete v dňoch 26.9.2019 a 27.9.2019  v prevádzkových hodinách od 7.00 do 15.00 hod. (štvrtok) a od 7.00 do 13.00 hod. (piatok) doniesť nebezpečný odpad, ako sú napr. farby, laky, kyseliny, akumulátory, žiarivky, zásady, oleje, tuky a pod. v uzavretých nádobách, ktorý od Vás pracovníci obecného úradu prevezmú. Dôležité je aby boli nádoby s týmito nebezpečnými látkami dôkladne uzavreté. Bližšie informácie o jednotlivých druhoch odpadov sú uvedené v prílohe. Ďakujeme pekne.