595. výročie obce Jasenie

595. výročie obce Jasenie a október “mesiac úcty k starším”

5. októbra 2019 – spoločenská sála – bývalé PD

V tento deň si Vás dovoľujeme srdečne pozvať a osláviť ho s programom:

14:30 hod. – otvorenie
14:45 hod. – slávnostný príhovor starostu obce
15.00 hod. – vystúpenie detí z MŠ a ZŠ
16.00 hod. – vystúpenie speváka Maroša BANGA
17.00 hod. – vystúpenie FS KÝČERA
18.00 hod. – občerstvenie
19.00 hod. – ukončenie osláv

595. výročie obce Jasenie – Plagát