Pozvánka na informačné stretnutie – poplatky za KO

Pozývame Vás na stretnutie ohľadom zvýšenia poplatkov za KO – ktoré sa uskutoční 13. novembra 2019 o 17:00 v zasadačke bývalého OcÚ

Vaša účasť je dôležitá

POZVÁNKA