Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2019 o 16:30 v zasadačke obecného úradu

Pozvánka