Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov – SSD

SSD vyzýva občanov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ohrozujúcich spoľahlivosť či plynulosť prevádzky vedenia distribúcie el. energie viď. dokument dole 

Výzva+mapy