Premávanie autobusov v obmedzenom režime

Podrobnejšie informácie ohľadne spoločnej dohody medzi zúčastnenými stranami (SAD ZV a BBSK) nám neboli doteraz poskytnuté, pričom naďalej prebiehajú intenzívne rokovania ohľadne riešenia tejto situácie. Ďakujem za pochopenie.  

UPOZORNENIE_SAD a BBSK

Viac informácií o premávajúcich linkách