Zatvorenie zákazníckych centier – StVPS

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 oznamuje, že do odvolania sú:
Zákaznícke centrá ZATVORENÉ
Za účelom vybavenia akýchkoľvek žiadostí, podnetov a reklamácií môžu
zákazníci využiť písomnú, elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie:
e-mail: cc@stvps.sk
telefonická zákaznícka linka : 0850 111 234
V prípade potreby priameho telefonického kontaktu s pracovníčkami zákazníckeho centra
v Brezne môžu občania volať na telefónne čísla:
048/4327 388; 389; 390; 391;
kde je možné sa dohodnúť, ako danú požiadavku vybaviť bez nutnosti osobnej návštevy
zákazníckeho centra.
Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretový prístup .

OZNAM – OÚ BR