Mimoriadna zmena cestovného poriadku

Vážení občania v prílohe správy Vám posielame Oznam týkajúci sa mimoriadnej zmeny cestovného poriadku autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 15.3.2020

Oznam – mimoriadna zmena CP