Daily Archives: 30. marca 2020

Usmernenie – Vypaľovanie trávy

Dobrý deň prajem, v prílohe mailu Vám zasielame „Usmernenie“  k vypaľovaniu trávnatých porastov počas jarného obdobia a s tým spojený nárast požiarov a podklady s možnosťou uverejnenia v relácii pre obecné a mestské rozhlasy ako aj podklady pre uverejnenie v tlači. Žiadame Vás týmto o súčinnosť pri sprístupnení informácií všetkým občanom a subjektom vo Vašej  zriaďovacej pôsobnosti so zameraním na ochranu ...

Zobraziť aktualitu »