Upozornenie – falošné testovanie

Dňa 07. 04. 2020 sa v obci Dobrá Niva pohybovala biela dodávka, ktorá bola označená Červeným krížom a vyhlasovala, že vykonáva testovania na COVID – 19, za 50 € jeden odber vzoriek.  Je to podvod, preto prosím o informovanie starostov okolitých obcí a PZ SR. Slovenský Červený kríž sa od tohto dištancuje. Vykonávame testovanie vzoriek na COVID – 19 výlučne pred RÚVZ v Banskej Bystrici a bezplatne. Je to porušenie zákona č. 460/2007 Z.z. – Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža.

Ďakujem za spoluprácu.

 

Pekný deň.

S pozdravom,

 

RNDr. Zuzana Stanová

riaditeľka územného spolku

Slovenského Červeného kríža

v Banskej Bystrici

(okresy Banská Bystrica, Brezno

Zvolen, Krupina, Detva)

 

Pod Urpínom 6

974 01 Banská Bystrica

 

tel.:     +421/48/415 30 40

fax:      +421/48/415 30 39

mobil: +421 903 558 918

e-mail: banskabystrica@redcross.sk

 

www.banskabystrica.redcross.sk

www.redcross.sk

ČERVENÝ KRÍŽ je znakom ochrany a neutrality.

Použitie znaku je prísne určené a chránené medzinárodným právom a právnym poriadkom SR. Jeho zneužitie je sankcionované.  

Pomôžte nám chrániť ľudské životy. Rešpektujte a nepoužívajte znak Červeného kríža.