Oznam – UPSVR Brezno

Z   poverenia riaditeľky UPSVR Brezno Mgr. Anny Kovoriakovej Vám oznamujeme,že v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení Ústredného krízového štábuÚstredia práce, sociálnych vecí a rodiny v boji proti šíreniu vírusu COVID-19 nastala s účinnosťou od 11.5.2020 zmena v úradných hodinách pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Preto Vás prosíme o oboznámenie Vašich občanov o uvedenej zmene aj prostredníctvom miestneho rozhlasu a to vyhlásením nasledovného oznamu:

OZNAM
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno oznamuje svojim klientom, že s účinnosťou od 11.5.2020 sa menia úradné hodiny pre klientov úradu nasledovne:

–        Pondelok            8,00 –  15,00

–        Utorok                8,00 – 15,00

–        Streda                  8,00 – 17,00

–        Štvrtok                nestránkový deň

–        Piatok                  8,00 – 12,00

Úradné hodiny budú počas prestávky na obed v čase od 12,00 do 13,00
prerušené.

Ďalej UPSVR oznamuje svojim klientom, že aj napriek návratu k pôvodným úradným hodinám zostáva režim práce s klientom nezmenený. Úrad zároveň žiada svojich klientov o dodržiavanie prísnych hygienických opatrení, ako sú nosenie rúšok, odstup osôb minimálne 2 metre, používanie dezinfekcie a časté umývanie rúk.

Vstup klientov do budovy bude aj naďalej regulovaný.

Ďakujeme za pochopenie.