StVPS – Oznámenie termínu odpočtov

Vážení občania
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s : oznamuje občanom obce Jasenie, že v dňoch 13.05-22.05.2020 vrátane bude
pracovník spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci. Z dôvodu znižovania priameho kontaktu odčítačov s odberateľmi v záujme minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19, odčítači budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov.
Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré v zime slúžili k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali otvorené brány a uviazali psov.
Ďalej žiada občanov, ktorým vodomer nie je voľne prístupný k odpočtu aby stav vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav napísali na papier a umiestnili na viditeľnom mieste, aby sa zamedzilo priamemu kontaktu medzi odberateľom a odčítačom.
Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.
Tieto opatrenia boli prijaté v záujme odberateľov aj zamestnancov spoločnosti.

Oznámenie termínu odpočtov Jasenie (obnovené)