Leták s poskytnutím kontaktov + nový pandemický plán

Leták s poskytnutím kontaktov, liniek pomoci s cieľom zvýšiť povedomie o rôznych možnostiach pomoci v prípade ohrozenia dieťaťa  a to v čase kedy sa izolácia stala súčasťou  nášho života pre šírenie vírusu COVID – 19.

V súčasnosti je dôležitejšie ako inokedy, aby sme boli vnímaví voči akémukoľvek volaniu o pomoc. Predajne potravín, drogérie a lekárne môžu byť tiež často jediným miestom, kam sa v týchto časoch dieťa alebo žena, ak je obeťou domáceho násilia, dostane bez kontroly násilnej osoby. Práve títo zamestnanci môžu byť jediní, s ktorými sa obeť domáceho násilia spojí a práve oni majú možnosť pomôcť resp. sprostredkovať pomoc.

V prílohe zasielame letáky, ktoré sú určené pre laickú verejnosť, sú koncipované pre tých, ktorí neprichádzajú vo svojej profesii s násilím v rodinách (obchody, predajne, nástenky obecných úradov, mestského úradu Brezno).

Budeme však radi, ak spojíme sily nie len proti ohrozeniu fyzického zdravia, ale aj proti hrozbám násilia v domácnostiach, ktoré môžu naberať na sile v súvislosti s izoláciou a nemožnosťou poskytnúť pomoc aj na iných miestach (akými sú napríklad školy, poradne, lekári).

Informačné materiály obsahujú práva a povinnosti oznamovateľov potenciálnych trestných činov, ale aj informácie ako postupovať v prípadoch ak sa obeť násilia obráti na  jednotlivých zamestnancov ( malé predajne, obchody) s prosbou o pomoc….

Je dôležité, upozorniť na problém domáceho násilia verejnosť, susedov a známych, ktorí sú pre deti a ženy dôležitým zdrojom podpory.

 

Umiestnením plagátu alebo letáku na viditeľnom mieste podporíte šírenie kontaktov pomoci, aj priamo ľuďom, ktorých sa násilie týka.

Letáčik

Nový pandemický plán pre druhú vlnu COVID-19