POZOR!! Zmena termínu vrecového zberu plastov

„Plánovaný vrecový zber plastov(z dňa 20.8.2020, t.j. štvrtok) sa uskutoční o deň skôr, teda dňa 19.8.2020(t.j. streda). Zber budú zamestnanci obecného úradu vykonávať  od 8.00 hod. Každé vrece musí byť označené štítkom z dôvodu čipovania týchto vriec. Z tohto dôvodu, prosíme občanov(platiteľov za komunálny odpad), aby všetky vyložené vrecia s plastovým odpadom označili štítkami, ktoré im boli doručené v obálke štartovacieho balíka systému Elwis. Každé plné vrece označte nasledovne: jedno vrece=jeden štítok. Štítky umiestňujte viditeľne, do strednej časti vreca, tak ako to bolo uvedené v letáku, z dôvodu ľahšej a rýchlejšej manipulácie. V prípade neoznačenia vriec štítkami, bude každý platiteľ(každá domácnosť) ukrátená o množstvo vyseparovaného plastového odpadu pri koncoročnom vyhodnotení najlepšie triediacich domácností za tento rok. Viac informácií sa dozviete priamo na obecnom úrade alebo na telefóne: 0905 910 093 – starosta obce, 048/ 4181 894 – p. Sanitrová.  

Za porozumenie a rešpektovanie ďakujeme.“