Opatrenia ÚVZ – COVID

Z dôvodu výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku platia od 15.10.2020 nasledovné opatrenia:
RÚŠKA
Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov. Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z nosenia rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.

ŠKOLY
Stredné školy prechádzajú od pondelka (12.10.2020) na dištančné vzdelávanie s výnimkou praktického vyučovania u zamestnávateľov až do odvolania (študenti sa pohybujú v najmenej ucelených kolektívoch, týmto rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita – cestovanie za vzdelaním hromadnou dopravou a pod.). Základné a materské školy a osemročné gymnáziá budú fungovať v režime ako doteraz (ucelený kolektív, školy sa nachádzajú prevažne v mieste ich bydliska a pod.) Školské družiny budú fungovať za prísnych opatrení. Fungovať bude aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení.
Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.
Bližšie podrobnosti zverejní ministerstvo školstva na svojej webovej stránke.
HROMADNÉ PODUJATIA
Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre
nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať
dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.
Výnimka bude rovnako platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná
– 1.liga), ktoré sa však budú musieť konať bez účasti divákov, hráči budú pravidelne testovaní na
COVID-19
Ostane zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné
zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy) za dodržiavania nastavených protiepidemických opatrení.
PREVÁDZKY
Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov
V obchodných centrách sa zvažuje možnosť merania teploty pri vstupe
Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať
nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou
Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel
Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať
však budú môcť aj mimo tohto času, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali
tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín
obyvateľstva
Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk,
plavární, sáun, aquaparkov, fitness a wellness centier.

Opatrenia

Viac opatrení nájdete TU

https://www.zmos.sk/urad-verejneho-zdravotnictva-opat-vydal-prisnejsie-opatrenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616