Celoštátne testovanie na COVID

Dnešný infolist posielame nezvyčajne, až teraz, nakoľko doposiaľ sme čakali na oficiálne web stránky k celoplošnému testovaniu. Tiež sme komunikovali s platformou dobrovoľníkov, čo je ďalšia dôležitá informácia. Na spomínaných web stránkach odporúčame adresovať ďalšie otázky, prípadne nejasnosti, pričom považujeme za dôležité uviesť, že Združenie miest a obcí Slovenska od pondelka intenzívne tlmočí požiadavky a otázky, ktoré sa postupne zverejňujú a čím sme chceli dosiahnuť aj to, aby zo strany samospráv mohla byť súčinnosť v rámci reálnych možností. Zároveň chcem konštatovať, že zo ZMOS neboli vedené individuálne rokovania, ale iba jedno všeobecné v pondelok popoludní a odvtedy komunikujeme telefonicky, prípadne emailom.  

CELOŠTÁTNE TESTOVANIE
Špeciálna web stránka k celoplošnému testovaniu. Ozbrojené sily Slovenskej republiky dnes zriadili špeciálnu web stránku k celoplošnému testovaniu obyvateľov. Viac TU https://www.zmos.sk/specialna-web-stranka-k-celoplosnemu-testovaniu–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Info k pomoci dobrovoľníkov a dohodárov na celoplošnom testovaní. Združenie miest a obcí Slovenska na základe iniciatívy komunikovalo so zástupcami Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. V rámci dohody posielame rámcové informácie k pomoci dobrovoľníkov a dohodárov na celoplošné testovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/info-k-pomoci-dobrovolnikov-a-dohodarov-na-celoplosnom-testovani–oznam/mid/405616/.html#m_405616

https://spolocnazodpovednost.mil.sk/

http://www.somzodpovedny.sk/

https://korona.gov.sk/

Vyhlásenie – spoločná zodpovednosť

 

Dobrovoľnícka činnosť dokumenty:

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/264-manual-pre-samospravy-ako-organizovat-dobrovolnikov-pocas-pandemie-covid-19